Update 22/08: Toegelaten publiek uitgebreid tot 200 mensen indoor en 400 mensen outdoor 22/08/2020 10:28 1 min

Op 20 augustus 2020 heeft de veiligheidsraad beslist dat vanaf 1 september het maximumaantal personen dat voor een publiek wordt toegelaten - bij sportevenementen, in het theater, in het kader van culturele activiteiten, in gebedshuizen, congreszalen of auditoria – wordt uitgebreid tot 200 mensen indoor en 400 mensen outdoor. Het dragen van een mondmasker blijft verplicht, net als het naleven van de veiligheidsregels en -protocollen. Om professionelen meer flexibiliteit te bieden - wanneer de veiligheidsregels worden nageleefd – kan van deze regel worden afgeweken na onderzoek door de burgemeester en toestemming van de bevoegde ministers.

MB van 22 augustus: https://paarden.vlaanderen/userfiles/file/pages/MB-22-08.pdf

04/12/2020 10:29
Deel deze info: