Update 24/04 naar aanleiding van de veiligheidsraad 24/04/2020 10:16 1 min

We zijn bijzonder verheugd dat de Nationale Veiligheidsraad onze paardensport mee heeft opgenomen bij de eerste relance en hiervoor een opening heeft gecreëerd. Wij nemen hun adviezen en beslissingen in detail door en bereiden ons concreet verder voor met een plan van aanpak. Het spreekt echter wel voor zich dat zelfs bij een eventuele versoepeling van de maatregelen, wij ten allen tijde vragen om de gevraagde maatregelen te respecteren, alsook de fysieke afstand en de hygiëne, zodat er in de toekomst niet naar strengere maatregelen terug gegrepen moet worden.
Van zodra er meer duidelijkheid is over een concreter plan van aanpak, communiceren wij hierover via onze website en sociale media.

04/12/2020 10:17
Deel deze info: