Update 29/07: Ministerieel besluit van 28 juli 2020 29/07/2020 10:28 2 min

De coronacijfers doen het niet goed. Het aantal besmettingen in ons land stijgt en de veiligheidsraad trok deze week nogmaals aan de alarmbel. De maatregelen zijn niet leuk, maar wel noodzakelijk.

Nadat er vorige week al een mondmaskerplicht op de wedstrijden kwam, worden nu ook andere regels voor de evenementen aangepast. Aan lokale overheden wordt gevraagd om alle evenementen op hun grondgebied te herbekijken en, indien er een risico is, ze te annuleren. Door de geografische verschillen kan dit dus een verschillende uitkomst hebben naargelang de locatie van het evenement. Voor de organisatie van sportactiviteiten in sportclubs verandert er niets ten opzichte van de situatie, die sinds 1 juli van kracht is, met uitzondering van de verminderde toeschouwersaantallen en de registratieplicht.

Wat betekenen de wijzigingen concreet voor onze wedstrijden, activiteiten, clubs, maneges en pensionstallen:

  • Op een evenement (en dus ook sportactiviteiten en -wedstrijden) is een mondmasker nog steeds verplicht, enkel tijdens het sporten te paard is het dragen van een mondmasker niet verplicht.
  • Op evenementen is het aantal deelnemers niet gelimiteerd, maar het aantal toeschouwers werd gehalveerd naar 100 mensen op binnen- en 200 mensen op buitenevenementen. Op regionaal of gemeentelijk niveau kunnen de lokale bevoegdheden publiek verbieden.
  • Clubs hebben voor hun sportlessen een registratieplicht. Wie dus de komende maand gaat paardrijden in de club, moet daar zijn / haar contactgegevens achterlaten. Aan de clubs wordt dus gevraagd een logboek / aanwezigheidsregister bij te houden, waarbij de contactpersoon (1 persoon per gezin) de volgende gegevens invult : naam, voornaam en telefoonnummer of e-mailadres.
  • Groepslessen en recreatieve wandelingen blijven mogelijk in grotere groepen (bubbel van max 50 personen) indien men de afstandsregels respecteert. Wanneer de afstand van 1,5m niet kan gegarandeerd worden deze beperkt tot 10 personen (die in jouw bubbel zitten), kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend.
  • Voor de sportkampen blijven de huidige protocols van toepassing en is er niets gewijzigd.
  • Er wordt uitdrukkelijk gevraagd om je tijd op de wedstrijd en op de club te beperken en na het rijden meteen terug te vertrekken.

De maatregelen gaan in vanaf woensdag 29 juli en gelden minstens 4 weken. We vragen iedereen nog eens extra aandacht voor de zes basisregels betreffende afstand en hygiëne te respecteren en voor de bijkomende regel voor het dragen van een mondmasker. Enkel samen kunnen we het coronavirus bestrijden.

Voor de provincie Antwerpen zal wellicht op 29 juli het provinciaal besluit afgewerkt worden, maar wordt ook hier een onderscheid gemaakt naargelang de locatie van de evenementen.

Meteen doen we nogmaals een oproep om vandaag en de komende dagen en weken STRIKT de veiligheidsmaatregelen op te volgen. Waar we gaan en staan, doen we een mondmasker aan!

Zie:

MB van 24 juli 2020: https://paarden.vlaanderen/userfiles/file/pages/mb-24-juli.pdf

MB van 28 juli 2020: https://paarden.vlaanderen/userfiles/file/pages/mb-28-juli.pdf

Voor info uit de provincie Antwerpen: https://www.cathyberx.be/taken-en-bevoegdheden/veiligheid/coronavirus--bijkomende-maatregelen-antwerpse-crisiscel.html

04/12/2020 10:28
Deel deze info: