Update Coronamaatregelen: MB van 28/11/2020 laat professionele wedstrijden toe. 07/12/2020 14:48 1 min

Hierdoor worden niet alleen professionele sportwedstrijden toegelaten maar ook fokkerijwedstrijden.

Er moet voldaan zijn aan een dubbele voorwaarde: het moet gaan om een “wedstrijd” en die wedstrijd moet “professioneel” zijn:

1. Wedstrijd

Daaronder vallen niet alleen sportwedstrijden maar ook bv. fokkerijwedstrijden zoals deze voorzien in het Vlaams Fokkerijbesluit: https://www.vfc.vlaanderen/uploads/teksten/fokkerijbesluit.pdf

2. Professioneel

Het professioneel karakter van een wedstrijd moet getoetst worden op drie niveaus:

  1. De voorziening of locatie waar de wedstrijd doorgaat is in professionele handen.
  2. Het professioneel karakter van de inrichtende organisatie: Dat kan geargumenteerd worden door criteria als de rechtspersoonlijkheid, de erkenning, het werken met personeel, de omzet, …
  3. Het professioneel karakter van de deelnemers en hun omkadering.

Uiteraard moeten alle veiligheidsmaatregelen stipt nageleefd worden.

Lokale overheden (regio, provincie en gemeente) kunnen strengere maatregelen nemen. Organisatoren van professionele wedstrijden moeten dan ook steeds uitdrukkelijk toelating vragen aan de gemeente.

Voor sportwedstrijden is er in Vlaanderen een generiek protocol. Dat protocol vereist de goedkeuring van de minister voor topsportwedstrijden. Voor professionele fokkerijwedstrijden geldt dit protocol niet.

MB van 28/11/2020: https://paarden.vlaanderen/userfiles/file/pages/291.pdf

07/12/2020 14:51
Deel deze info: