Update Covid-19: MB en omzendbrief 01/11/2020 01/11/2020 10:35 3 min

Covid-19 blijft ons in zijn greep houden. In die mate dat er nieuwe en strengere maatregelen werden opgelegd. Deze zijn noodzakelijk om het virus klein te krijgen. Onze vrijheid wordt sterk beperkt, maar we mogen niet vergeten met welk doel dat gebeurt. Sta dus zeker ook even stil bij wat we nu wel nog kunnen ... We mogen onze paarden nog rijden, we mogen op dit moment nog gaan wandelen en onze jongste ruitertjes mogen nog lessen krijgen en op sportkamp gaan. We hebben als paardensector een aparte plaats gekregen in de maatregelen, waarover we heel tevreden en ook best trots mogen zijn. Laat ons hier met z’n allen op een verstandige manier mee omgaan, geen achterpoortjes zoeken en volop genieten van wat we wel nog kunnen en mogen, zodat iedereen kan zien dat paardensportbeoefenaars te allen tijde hun burgerplicht vervullen.

We leven met jullie mee in deze zware periode en zijn er zeker van dat wanneer we met z'n allen ons gezond verstand gebruiken en onze verantwoordelijkheid nemen we sneller kunnen terugkeren naar “normaal”. Daarom blijft het immens belangrijk om je sociale contacten te beperken, je handen te wassen, niet te dicht bij elkaar te komen en te doen wat de overheid ons vraagt.

We willen jullie dan ook ontzettend hard bedanken voor jullie moed, inzet en flexibiliteit. Samen komen we hier door!

Zorg goed voor jezelf en voor de anderen!

Tijd om op te sommen wat nog kan en wat niet en dit tot en met 13 december 2020.

Wat kan wél nog:

 • In niet-georganiseerd verband buiten paardrijden met een maximum van 4 personen (kinderen tot en met 12 jaar - geboren in 2008 of later - niet meegerekend), rekening houdend met de social distancing-regels en het samenscholingsverbod.
 • In niet-georganiseerd verband binnen paardrijden met het oog op het dierenwelzijn en de veiligheid. Hou hierbij rekening met de regels die reeds golden (1 paard per 200m², goede verluchting, duidelijk aangeven van het aantal toegelaten paarden per binnenpiste en maximaal 1 begeleider per sporter en per paard).
 • In georganiseerd verband binnen paardrijden voor sportbeoefenaars tot en met 12 jaar mits toestemming van de lokale overheid. Neem dus zeker contact op met je gemeente! Hierbij geldt het maximum aantal deelnemers van 50 en de vereiste aanwezigheid van een meerderjarige begeleider.
 • Voor outdoor lessen aan kinderen tot en met 12 jaar is geen toestemming van de lokale overheid vereist.
 • Wedstrijden voor sporters tot en met 12 jaar. Deze mogen worden bijgewoond door 1 lid van het huishouden van de deelnemers.
 • Trainingen van professionele sporters.
 • Professionele wedstrijden, mits deze goedkeuring hebben van de minister (de goedkeuring werd verleend voor de CSI’s).
 • Outdoor privélessen aan maximaal 3 klanten tegelijk, gegeven door een privélesgever, waarbij het initiatief van de les bij de klant ligt en ongeacht de leeftijd van de klant. De geldende beperkingen voor samenscholingen en de social distancing maatregelen moeten gerespecteerd worden.

Wat kan niet:

 • In georganiseerd verband paardrijden wanneer je geboren bent in 2007 of vroeger.
 • Publiek toelaten op professionele wedstrijden en trainingen.
 • Overnachtingen bij sportkampen.
 • Horecavoorzieningen.

Bij de toegelaten activiteiten dienen de volgende minimale regels te worden nageleefd:

 • De uitbater of organisator informeert de bezoekers en personeelsleden tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding.
 • Een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd.
 • Mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen in de inrichting en worden er gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit.
 • De activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden.
 • De uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers.
 • De uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren.
 • De uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.

We hopen hiermee voldoende duidelijkheid te hebben geschept om de komende weken door te komen. Indien je toch nog vragen zou hebben, kan je steeds bij ons terecht.

Zie MB en omzendbrief van 01/11/2020: https://paarden.vlaanderen/userfiles/file/pages/011.pdf

04/12/2020 10:36
Deel deze info: