Update Covid-19: Ministerieel Besluit van 26/03/2021 26/03/2021 21:36 6 min

De verstrengde maatregelen betreffen voornamelijk de scholen, de niet-medische contactberoepen en de niet-essentiële winkels. Een breed ‘afkoelingspakket’ moet ervoor zorgen dat de stijgende trend omkeert, zowel op het vlak van het aantal besmettingen als van de ziekenhuisopnames.

Voor de paardensector is de beperking van de buitenbubbel van 10 naar 4 personen (kinderen t.e.m. 12 jaar niet meegeteld) van belang. Jeugdkampen voor jongeren blijven mogelijk, in beperkte groepen van maximaal 10 jongeren en zonder overnachting. Professionele sport- en fokkerijwedstrijden blijven toegelaten onder de eerder voorziene strikte voorwaarden. Niet-essentiële reizen blijven verboden. Wel worden de grenscontroles gevoelig opgevoerd.

We zetten alles nog eens op een rijtje:

:

Sporters jonger dan 13 jaar:

 • Er wordt geadviseerd te kiezen voor één buitenschoolse activiteit of hobby. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van Covid-19.
 • Outdoor en indoor trainen is toegestaan. Voor -13-jarigen geldt indoor een bubbel van 10 (exclusief begeleiding door één persoon van hetzelfde huishouden). Outdoor kan dit met maximum 25 personen. Sportbegeleiders worden niet meegeteld in het maximum aantal personen. Contact is enkel toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport.
 • Bij voorkeur sport je outdoor.
 • Voor georganiseerde indoor activiteiten dien je toestemming te hebben van de lokale overheid.
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan. Een uitzondering hierop is voor de beloftevolle jongeren (nominatief bepaald) en de profsporter volgens de definitie die ondertussen bekend is.

Sporters van 13 tot 18 jaar

 • Er wordt geadviseerd te kiezen voor één buitenschoolse activiteit of hobby. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder het risico op verspreiding van Covid-19.
 • Indoor sporten is niet toegestaan. De (georganiseerde) activiteit kan enkel buiten beoefend worden.
 • Outdoor trainen is toegestaan. De grootte van de bubbel bedraagt maximum 10 deelnemers. Sportbegeleiders worden niet meegeteld in het maximum aantal personen. Contact is enkel toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport.
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan. Een uitzondering hierop is voor de beloftevolle jongeren (nominatief bepaald) en de profsporter volgens de definitie die ondertussen bekend is.

Sporters vanaf 19 jaar (° 2001 of vroeger):

 • Indoor sporten is niet toegestaan
 • Buiten paardrijden is toegestaan met vanaf 27 maart een maximum van 4 personen, rekening houdend met de social distancing-regels en het samenscholingsverbod. Dit ongeacht of dit in georganiseerd of niet-georganiseerd verband gebeurt. Sportbegeleiders worden meegerekend in dat maximum van 4 personen .Contact is enkel toegestaan voor zover dit noodzakelijk is voor de aard van de sport.
 • Wedstrijden zijn niet toegelaten: een uitzondering hierop is voor de beloftevolle jongeren (nominatief bepaald) en de profsporter volgens de definitie die ondertussen bekend is.

Kampen:

Voor kampen, stages en activiteiten zonder overnachting voor jongeren tot en met 18 jaar (°2002) gelden volgende maatregelen:

 • Deze activiteiten mogen worden georganiseerd voor één of meerdere groepen van maximaal 10 personen, exclusief begeleiders;
 • De personen die samenkomen in het kader van deze activiteiten moeten in eenzelfde groep blijven en mogen niet samen worden gezet met de personen van een andere groep;
 • De activiteiten worden verplicht buiten of in een zwembad georganiseerd, met uitzondering van de activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar die in de mate van het mogelijke buiten worden georganiseerd;
 • De activiteiten mogen enkel plaatsvinden zonder overnachting;
 • De begeleiders en de deelnemers vanaf 13 jaar respecteren de regels van social distancing in de mate van het mogelijke, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon, en de begeleiders zijn verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof;
 • De activiteiten mogen enkel plaatsvinden zonder publiek, behalve voor wat betreft de niet-professionele sporttrainingen waarbij elke deelnemer vergezeld mag worden door maximum één lid van hetzelfde huishouden.

Specifiek voor sportkampen gelden volgende richtlijnen.

 • Sportkampen voor sporters jonger dan 13 jaar kunnen doorgaan onder volgende voorwaarden:
  • Groepen van max 10 personen (exclusief begeleiders)
  • Bij voorkeur outdoor sportactiviteiten, indoor mogelijk indien noodzakelijk en volgens de richtlijnen in het protocol voor sportkampen.
  • Kinderen hoeven geen afstand te bewaren en geen mondmasker te dragen
  • Begeleiding draagt mondmaskers
  • Geen andere hobby in de week waarin men een sportkamp volgt
  • Meerdaags aanbod: groepen blijven dezelfde tijdens aanbod
  • Indoor lunchen is mogelijk, kleedkamergebruik is toegestaan
  • Overnachtingen zijn niet mogelijk
 • Sportkampen voor sporters vanaf 13 jaar (°2007) t.e.m. 18 jaar (°2002) kunnen doorgaan onder volgende voorwaarden:
  • Groepen van max 10 personen (exclusief begeleiders)
  • Outdoor sporten met contact toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport. Indoor sporten niet toegestaan.
  • Geen andere hobby in de week waarin men een sportkamp volgt
  • Begeleiding draagt mondmaskers
  • Meerdaags aanbod: groepen blijven dezelfde tijdens aanbod
  • Indoor lunchen is niet mogelijk. Kleedkamergebruik is toegestaan indien noodzakelijk en wordt tot strikte minimum beperkt.
  • Overnachtingen zijn niet mogelijk

Toestemming van de lokale overheid blijft hier wel een vereiste.

Het protocol voor de sportkampen vindt u terug op de website van Paardensport Vlaanderen onder 'Onze paardensport in protocol'.

Sporters van het geboortejaar 2008 vallen onder de categorie van -13-jarigen tot de dag dat ze 13 worden (behoudens wanneer zij een lessenreeks/seizoen nog moeten volbrengen in onveranderde bubbels).

Naast deze maatregelen zijn de volgende nog steeds van kracht:

Wat kan wel?

 • In niet-georganiseerd verband binnen paardrijden met het oog op het dierenwelzijn en de veiligheid. Hou hierbij rekening met de regels die reeds golden (1 paard per 200m², goede verluchting, duidelijk aangeven van het aantal toegelaten paarden per binnenpiste en maximaal 1 begeleider per sporter en per paard).
 • Trainingen van professionele sporters.
 • Professionele wedstrijden, mits deze de goedkeuring hebben gekregen van de minister. Professionele sporters, elitesporters en beloftevolle jongeren kunnen deelnemen aan deze wedstrijden. Duidelijkheid over professionele sporters kan je hier nalezen.

Wat kan niet?

 • In georganiseerd verband binnen paardrijden wanneer je geboren bent in 2008 of vroeger.
 • Publiek toelaten op professionele wedstrijden en trainingen.
 • Horecavoorzieningen.
 • Wedstrijden zijn niet toegelaten voor niet-professionele sporters, jongeren die niet zijn opgenomen op de lijst met beloftevolle jongeren en geïdentificeerde talenten van Sport Vlaanderen, -13-jarige sportbeoefenaars.

Opgelet: de provincie, de gemeente of de uitbater kan steeds striktere regels opleggen!

Belang van de basisregels

Het Overlegcomité herhaalt het belang van:

 • het naleven van de geldende sanitaire maatregelen door de bevolking,
 • de strikte handhaving door de politie- en inspectiediensten van deze maatregelen,
 • het verplicht telewerk alsook de strikte handhaving ervan door de inspectiediensten,
 • de door de lokale besturen genomen maatregelen om crowding op drukke plaatsen te vermijden.

Het Ministerieel Besluit van 26/03/2021 kan u hier raadplegen: https://paarden.vlaanderen/userfiles/file/pages/262.pdf

Intussen worden onze paarden ook nog geteisterd door een virus: Rhino. Wat dat betreft verwijzen we jullie graag naar volgende link: https://paarden.vlaanderen/nl/nieuws/rhino-nieuws

Voor al uw vragen over het coronavirus:

https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/coronavirus-de-antwoorden-op-al-je-vragen

26/03/2021 21:41
Deel deze info: