Update-Covid 19: update lesgeven 14/11/2020 10:37 1 min

Na tussenkomst van de FOD Economie heeft Sport Vlaanderen haar maatregelen licht aangepast:

Wat kan wél nog:

  • In niet-georganiseerd verband buiten paardrijden met een maximum van 4 personen (kinderen tot en met 12 jaar - geboren in 2008 of later - niet meegerekend), rekening houdend met de social distancing-regels en het samenscholingsverbod.
  • In niet-georganiseerd verband binnen paardrijden met het oog op het dierenwelzijn en de veiligheid. Hou hierbij rekening met de regels die reeds golden (1 paard per 200m², goede verluchting, duidelijk aangeven van het aantal toegelaten paarden per binnenpiste en maximaal 1 begeleider per sporter en per paard).
  • In georganiseerd verband binnen paardrijden voor sportbeoefenaars tot en met 12 jaar mits toestemming van de lokale overheid. Neem dus zeker contact op met je gemeente! Hierbij geldt het maximum aantal deelnemers van 50 en de vereiste aanwezigheid van een meerderjarige begeleider.
  • Voor outdoor lessen aan kinderen tot en met 12 jaar is geen toestemming van de lokale overheid vereist.
  • Wedstrijden voor sporters tot en met 12 jaar. Deze mogen worden bijgewoond door 1 lid van het huishouden van de deelnemers.
  • Trainingen van professionele sporters.
  • Professionele wedstrijden, mits deze goedkeuring hebben van de minister (de goedkeuring werd verleend voor de CSI’s).
  • Outdoor privélessen aan maximaal 3 klanten tegelijk, gegeven door een privélesgever, waarbij het initiatief van de les bij de klant ligt en ongeacht de leeftijd van de klant. De geldende beperkingen voor samenscholingen en de social distancing maatregelen moeten gerespecteerd worden.
04/12/2020 10:37
Deel deze info: