Update FAQ crisiscel: Wandelen te paard niet meer toegelaten! 07/04/2020 10:13 2 min

In de laatste update van de FAQ van de crisiscel van 6.4.2020 wordt het maken van een buitenrit met een paard omwille van dierenwelzijn niet opgenomen als toegelaten activiteit. Politiemensen verbaliseren ruiters en menners en leggen geldboetes van € 250 op.

Zie: https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/faq_nl_versie_8_0.pdf

Vorige week publiceerden we nog de aangepaste teksten op onze site aangaande wat toegelaten was met paarden in deze crisistijden. Een tekst waar we nog steeds volledig achterstaan en die mede werd afgetoetst bij verschillende kabinetten en overheidsorganen, die deze visie bevestigden. Een tekst aangevuld met duidelijke FAQ’s waarbij als eerste prioriteit de volksgezondheid stond, gecombineerd met de aandacht voor het dierenwelzijn. Bovendien werd in deze tekst rekening gehouden met de bestaande ministeriële besluiten, die onder meer expliciete melding maken van de sluiting van de publieke sportcentra.

Gisterenavond werden echter nieuwe FAQ’s gepubliceerd op de officiële website info-coronavirus.be. Voor de eerste maal wordt ook onze paardensector expliciet genoemd en resulteert vooral de wens om meer duidelijkheid te verschaffen in nog meer onduidelijkheid en verwarring naar de gemiddelde paardensportliefhebber.

Zoals de teksten in de praktijk worden toegepast, betekent dit immers dat :

  • Het maken van een korte wandeling in de onmiddellijke omgeving te paard is niet meer toegelaten, ongeacht of dat nu recreatief of vanuit dierenwelzijn gebeurt
  • Wandelen met je paard aan de hand is wel toegelaten
  • Je paard vervoeren is toegelaten om ergens in een manege de nodige beweging te geven

Het ministerieel besluit (juridisch bindend) zegt duidelijk dat sportcentra moeten gesloten worden. De nieuwe FAQ laat externe mensen wel toe om met hun paarden op een manege te gaan rijden. Dit is volledig in strijd met het ministerieel besluit en kadert niet in de maatregelen voor de volksgezondheid. Begrijpen wie begrijpen kan?

We wensen iedereen op te roepen om met gezond verstand met deze nieuwe FAQ’s om te gaan. We raden aan om momenteel geen wandelingen te plannen en we raden mensen ook af om hun paard op te laden en zich zo maar naar de manege in de buurt te verplaatsen om te gaan rijden met je paard. In de club gaan rijden met je eigen paard dat daar gestald staat, kan nog steeds, volgens de eigen regels van de manege. Ondertussen nemen wij verdere acties naar de overheid toe om tot een degelijke verwoording over te gaan, zodat men in deze gecreëerde verwarring terug duidelijkheid kan brengen. Onze eigen tekst van vorige week zou daarvoor een perfecte basis kunnen zijn. Deze is volledig afgetoetst met alle actoren, beschermt de volksgezondheid en heeft dierenwelzijn volledig geïncorporeerd.

We houden jullie zo snel mogelijk op de hoogte. Onze excuses voor deze verwarring, maar soms begrijpen we het zelf ook niet meer.

04/12/2020 10:14
Deel deze info: