Verduidelijkingen aan de Corona-update na het Ministerieel Besluit van 17/04 20/04/2020 10:16 4 min

Update 20/04: Verduidelijkingen aan de Corona-update na het Ministerieel Besluit van 17/04/2020

Op vrijdag 17 april 2020 werd het Ministerieel Besluit aangepast. Algemeen is het standpunt van de Nationale Veiligheidsraad duidelijk dat de essentiële zorg van het dier omwille van het dierenwelzijn belangrijk is en gegarandeerd moet blijven, mits respect voor de fysieke afstand en de hygiëne door en voor de personen die er mee omgaan. Paardrijden is dus toegelaten enkel in het kader van dierenwelzijn. Alle recreatieve en competitieve sportbeoefeningen zijn nog steeds niet toegelaten met uitzondering van wandelen, joggen en fietsen en aanverwante bewegingsvormen zoals bv skeeleren.

WANDELINGEN EN MENNEN

 • Paardrijden op de eigen weide/piste is toegestaan
 • Paardrijden (op jouw paard) in de manege is toegestaan enkel in het kader van het welzijn van het dier, als de manege dit niet zelf kan voorzien en mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Men mag de wagen nemen om zich te verplaatsen tussen de woonplaats en de manege of rijpiste en desgevallend ook om het paard te vervoeren.
 • Paardrijden (in het zadel, aangespannen, aangelijnd) op openbare weg is toegestaan enkel met het oog op het welzijn van het dier. Deze rit kan enkel plaatsvinden met een maximum van twee ruiters/menners, mits in achtneming van de social distance maatregelen. Gemotoriseerd vervoer van het paard voor deze ritten is enkel toegelaten als het niet veilig kan op een andere manier.
 • Groepswandelingen zijn uiteraard uit den boze en respecteer altijd de social distancing en hygiëne!
 • Belangrijk: zorg er ook voor dat dit altijd veilig gebeurt! Draag steeds een helm, zorg voor de juiste optoming en breng jezelf en omstaanders niet in gevaar! Blijf ook binnen de comfortzone van je paard en ga dus niet plots de baan op met een angstig paard, wanneer het dit niet gewend is.

VERHUUR VAN PISTES

 • Verschillende lokale overheden opteren momenteel om het Ministerieel Besluit ruim te interpreteren, waardoor bepaalde paardensportaccommodaties, met expliciete goedkeuring van de lokale overheid, hun buitenpistes openstellen voor verhuur aan externen. Dit wordt toegelaten in het kader van dierenwelzijn en mits respect van heel strikte maatregelen. Wij ondersteunen en begrijpen uiteraard de clubs en zijn samen actief op zoek naar oplossingen om zo snel mogelijk ook de sport te hervatten. De overheid wijst er ons echter op dat deze maatregel enkel toegelaten wordt in het kader van dierenwelzijn, niet in het kader van sport en uitsluitend mits respect voor de fysieke afstand en de hygiëne.

ESSENTIËLE VERPLAATSINGEN

 • Ook niet-commerciële transporten van paarden zijn enkel en alleen toegelaten in het kader van het welzijn van de paarden. Het algemeen geldende principe aangaande essentiële verplaatsingen bevat daarom ook de verwijzing naar “zorg voor dieren”.
 • Vervoer van paarden is toegelaten om diergeneeskundige zorg (inclusief inseminaties en vruchtbaarheidsbehandelingen).
 • Verplaatsingen om het welzijn van je paard te garanderen, zijn toegelaten : naar de weide, voor het stalonderhoud of voor een kort ritje.

SPORTACTIVITEITEN

 • Georganiseerde sportactiviteiten zoals wedstrijden, sportieve en recreatieve kampen, groepsactiviteiten, privé-lessen,… zijn en blijven niet toegelaten zeker nog tot en met 3 mei 2020.
 • Het recreatief beoefenen van de paardensport kan je dus enkel thuis. Staat jouw paard niet thuis gestald of heb je geen mogelijkheden om in basisbeweging te voorzien, dan kan je enkel op de manege gaan rijden om jouw paard de nodige beweging te geven, maar hou dan zeker rekening met de specifieke voorwaarden van die club. De social distancing en de hygiëne dienen gegarandeerd te zijn door beperkingen in tijd en ruimte. Een wandeling om de beweging te geven in het kader van dierenwelzijn is ook mogelijk.

HANDHAVING

 • De lokale handhaving van de uitvoering van het Ministerieel Besluit ligt in de handen van uw lokaal bestuur en politie. Het is nog steeds zo dat de communicatie en richtlijnen van je eigen stad of gemeente voorrang hebben op de informatie die wij via onze kanalen verspreiden. Als de lokale politie je verbiedt om te gaan wandelen (bijvoorbeeld omwille van de veiligheid) of het aantal mensen beperkt dat tegelijkertijd tot de club/stal wordt toegelaten, dien je dit te respecteren. Gelieve dus in geval van twijfel of vragen, ten allen tijde met hen af te stemmen wat al dan niet toegelaten wordt in uw welbepaalde gemeente of aangaande een al dan niet essentiële verplaatsing en doe dat best op voorhand om eventuele bestraffing te vermijden.

Wij doen nog steeds een oproep om de volksgezondheid en dierenwelzijn als absolute hoofdprioriteit te zetten Door deze aanpak kunnen we toewerken naar een relance voor iedereen, hopelijk zo snel mogelijk !

Voor de laatste info met richtlijnen verwijzen wij jou graag door naar https://www.info-coronavirus.be/nl/

04/12/2020 10:16
Deel deze info: