Wie is professionele sporter in de paardensport? 02/11/2020 10:36 1 min

Het MB van 1.11.2020 laat trainingen van professionele sporters toe, evenals professionele wedstrijden. Ondertussen is er ook afgetoetst wat de definitie is van professionele sporter in onze paardensport en we geven jullie wat meer uitleg:

Een professionele sporter is een persoon die door middel van de paardensport een inkomen genereert, in hoofdberoep of in bijberoep.

  • Personen die als persoonlijk zelfstandig ingeschreven zijn of deel uitmaken van een vennootschap in de Kruispuntbank van de Ondernemingen (KBO) met als bezigheid het trainen, berijden en/of opleiden van paarden.
  • Personen die via een arbeidscontract verbonden zijn aan een natuurlijke of rechtspersoon met het oog op het trainen, rijden en/of opleiden van paarden.
  • Schoolplichtigen die via een leercontract verbonden zijn aan een natuurlijke of rechtspersoon, opgenomen in de KBO, met als bezigheid het trainen, berijden en/of opleiden van paarden en waarbij het deelnemen aan competitie integraal deel uitmaakt van het leertraject.
  • Onder de noemer “professionele sporter” vallen eveneens de sporters met een topsportstatuut (enkel voor de Olympische en paralympische sporten op basis van de elitelijst van Sport Vlaanderen of Adeps) en de nominatieve lijst van beloftevolle jongeren van Sport Vlaanderen en Adeps. Binnen de werking van Paardensport Vlaanderen zijn deze beloftevolle jongeren alle jeugdruiters die deel uitmaken van A- en B-kader en High Potentials van het Talentenplan.

Bovenstaande personen kunnen wel deelnemen aan trainingen en professionele wedstrijden, die bij uitzondering toegelaten zijn mits toestemming van de bevoegde minister. (zoals bv CSI Lier,..).

Alle informatie over wat toegelaten is en wat niet kan je nalezen in de update van 1/11/2020.

We hopen hiermee voldoende duidelijkheid te hebben geschept om de komende weken door te komen. Indien je toch nog vragen zou hebben, kan je steeds bij ons terecht. Stay safe en draag zorg voor jezelf en elkaar.

04/12/2020 10:36
Deel deze info: