Begeleidend werken met assistentie van dieren

Onderwijstype
  • Permanente vorming
Provincie lesplaats
  • Oost-Vlaanderen
Te behalen certificaten
Naam certificaat

Begeleidend werken met assistentie van dieren

Doelgroep
Toelatingsvoorwaarden
Deze opleiding is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn bij cliënten met psychosociale problematieken en die hun vakkundigheid willen verrijken met het terrein van BLAD. Een minimale voeling met dieren is vereist.

Verder dienen deelnemers te beschikken over een computer en internetaansluiting. Een goede kennis van de Engelse taal is wenselijk daar 2 cursusboeken in het Engels geschreven zijn.
Deelnemers zullen begrijpen dat er naast de effectieve opleidingsuren nog bijkomend engagement verwacht wordt voor de web klas, voor het werkplekleren en voor het eindwerk.

Inhoud opleiding

Leerinhoud

Professioneel begeleidend werken met assistentie van dieren voor verschillende doelgroepen in de welzijnssector staat nog steeds in de kinderschoenen in het hulpverleningslandschap in Vlaanderen. Steeds meer duiken vormen van equitherapie op en enkele diensten en instellingen organiseren kleine dierenparkjes voor hun cliënten.
Het doelgericht inzetten van een dier als partner in een begeleidingsproces omvat echter heel wat criteria en specifieke kennis omtrent de combinatie van dieren, mensen en hulpverleningsdoelstellingen. Immers, het werken via dieren brengt een dubbele verantwoordelijkheid met zich mee : én voor de cliënt én voor het dier dat wordt ingezet. Beiden dienen duurzame en positieve effecten te ondervinden. Daarnaast is ook de creatie van een ander type hulpverleningscontext, zowel inhoudelijk als vormelijk, een belangrijk onderdeel in het inzetten van dieren.
Uiteindelijk heeft deze opleiding ook een eco-centrische visie als grondslag. Het evolueren en het welzijn van de ingezette dieren is van evenwaardig belang als de hulpverleningsdoelstellingen van de cliënten.

Opleidingsduur

2 jaar

Praktijklessen

15 dagen gespreid over de 2 modules

Theorielessen

Module 1: 180 uren Module 2: 180 uren Uitbreidingsmodule paarden: 40 uren

Stage

Neen

Financieel / Extra mogelijkheden
Inschrijvingsgeld
Module 1 : 1470 Euro Module 2 : 1725 Euro Keuzemodule Paarden : 500 Euro
Internaat mogelijk

Neen

Stalling eigen paard mogelijk

Neen

Huur paard mogelijk

Neen

Opmerkingen

De eerstvolgende lessenreeks start in September 2021.

Alvorens in te schrijven dient u eerst een aanmeldingsformulier in te vullen en door te sturen naar: info@patraschevzw.be. Het aanmeldingsformulier vindt u terug op de website.

Voor meer info over de opleiding en inschrijvingen neemt U het beste contact op met Katrien Kintaert : 0479225508 ( op dinsdagen en donderdagen te bereiken ). Op aanvraag kan je het volledige opleidingsprofiel toegestuurd krijgen.

Intakes en inschrijvingen zullen – gezien de huidige Corona maatregelen- telefonische/per skype plaats vinden.