Identificatie van paarden met een buitenlands paspoort 21/06/2017 4 min

Identificatie van paarden met een buitenlands paspoort

Paarden die langer dan 90 dagen in België verblijven, moeten verplicht geregistreerd worden in de centrale databank. Meestal zijn dit paarden met een buitenlands paspoort. Dagelijks krijgen wij vragen over de documenten die wij nodig hebben om deze dieren te registreren. Vooral de afgestempelde identiteitscontrole wordt vaak vergeten.
Daarom zetten we de nodige documenten hier even duidelijk op een rijtje.

Opgelet: De hieronder beschreven termijnen gelden niet voor slachtpaarden. Hiervoor zijn verkorte deadlines van kracht.


Nodige documententen

A. Identificatieaanvraag

Dien een aanvraag tot identificatie van het paard in. Dit kan online via www.HorseID.be of op papier aan de hand van het aanvraagformulier identificatie paardachtige. Opgelet: Een online identificatie is aanzienlijk voordeliger.

B. Kopie gezondheidscertificaat

Als u een paard wil invoeren, moet u verplicht over een gezondheidscertificaat voor dit dier beschikken. Dit certificaat bewijst dat het paard voor het vertrek gezond werd bevonden door een erkend dierenarts en het niet afkomstig was van een bedrijf waar een aangifteplichtige ziekte is vastgesteld. Op deze manier wil de overheid de gezondheid van de reeds in België aanwezige paarden veilig stellen.
Opgelet: Wees snel. Indien het gezondheidscertificaat bij de registratie in de databank ouder is dan 30 dagen, wordt dit als ongeldig beschouwd en dient u een uitgebreide identificatieprocedure te doorlopen (zie verder). Dit geldt uiteraard ook als het certificaat ontbreekt.

C. Kopie paspoort met afgestempelde identiteitscontrole

Bezorg ons een kopie van volgende paspoortonderdelen:

 • De pagina met de gegevens van het paard
 • Het getekend en geschreven signalement
 • De medische bijlage (sectie IX) (voorbeelden klik hier)
 • De door uw dierenarts afgestempelde identiteitscontrole

Wanneer uw paard in België binnenkomt, moet het paspoort gecontroleerd worden door een dierenarts. Indien alles in orde is, plaatst hij een stempel in de rubriek ‘identiteitscontroles’ (zie verder). Wij hebben een kopie nodig van deze afgestempelde identiteitscontrole. U kan ook bij ons ter plaatse komen om het paspoort te laten controleren. Dan vullen wij de identiteitscontrole zelf in. Indien de kopie van de afgestempelde identiteitscontrole ons niet bereikt binnen de geldigheidstermijn van het gezondheidscertificaat (30 dagen), dient u een aanzienlijk meer uitgebreide procedure te doorlopen (zie verder).


Geen geldig gezondheidscertificaat? Geen afgestempelde identiteitscontrole?

Sinds juni 2016 moeten paarden waarvoor geen geldig certificaat kan voorgelegd worden een uitgebreide identificatieprocedure doorlopen. Indien het certificaat afwezig, ongeldig of verlopen is (na 30 dagen), ontvangt u een identificatiedossier. Dit dossier moet u laten invullen door uw dierenarts. Hierin staat ook vermeld dat deze een identiteitscontrole moet uitvoeren en dit in het paspoort moet afstempelen.
Bovendien dient het paard een uitgebreid gezondheidsonderzoek te ondergaan (klinisch onderzoek en bloedanalyse). Alle kosten (dierenartsen en analyses) zijn ten laste van de paardenhouder. Om de naleving van deze regels te garanderen zal het FAVV strenge controles uitvoeren. Zorg dus dat u steeds een gezondheidscertificaat bekomt voordat u een paard ons land binnenbrengt en het niet laat vervallen. U kan dit opvragen via de bevoegde overheid in het land waar het paard vandaan komt.


Identiteitscontrole: Wat doet de dierenarts?

Bij de identiteitscontrole gaat de dierenarts die het identificatiedossier van het paard invult de correctheid van het paspoort na. Indien dit in orde is, noteert hij/zij dit op volgende manier in het paspoort:

 • Blader naar het onderdeel 'Identiteitscontroles': Dit is niet de medische bijlage. Vaak vind je dit onderdeel terug op één van volgende pagina's:
  • sectie 1, deel C, punt 3 (paspoorten uitgegeven na januari 2016)
  • hoofdstuk IV (paspoorten uitgegeven voor januari 2016)
 • Vermeld “PPV 056 022” als reden voor de controle.
 • Breng uw stempel aan.
 • Zet uw handtekening.
 • Vermeld de plaats en datum in daarvoor bestemde kolommen.

Regelgeving

Identiteitscontrole

Volgens art. 27 en 28 van de Uitvoeringsverordening (EU) 2015/262 van de Commissie van 17/02/2015 dient de houder binnen de 30 dagen nadat het paard België binnenkomt het paspoort voor te leggen aan de Belgische Confederatie van het Paard (BCP) of PaardenPunt Vlaanderen. Volgens de verordening dienen BCP of het PaardenPunt op dat moment de identiteitscontrole af te stempelen in het paspoort.
Omdat dit verre van eenvoudig is, heeft de Vlaamse overheid de toestemming gegeven om vanaf 11/04/2017 de “identiteitscontrole” ter plaatse door de dierenarts uit te laten voeren.
» Klik hier voor de uitvoeringsverordening.

Gezondheidscertificaat

Op de website van het FAVV vindt u een overzicht van de maatregelen van toepassing op een paard binnengebracht in België afkomstig van een andere lidstaat dat niet vergezeld wordt van het verplichte gezondheidscertificaat.
» Klik hier.