Hippische brevetten en trainersopleidingen 10/04/2014 1 min

Hippische brevetten en trainersopleidingen

Reeds verschillende jaren geleden verrichte de Vlaamse Hippische Sportbond baanbrekend werk door in samenwerking met Sport Vlaanderen en de Vlaamse Trainersschool een sterke structuur voor sportbrevetten en trainersopleidingen op ‘benen’ te zetten. Dankzij deze inspanningen kunnen paardenliefhebbers in heel wat verschillende disciplines hun kunde te bewijzen aan de hand van erkende brevetten. Degenen die hun sportcompetenties nog verder willen uitbouwen, kunnen daarna aanvangen met kwalitatieve opleidingen om trainerscertificaten te behalen die bovendien ook over onze landsgrenzen heen hun waarde behouden.

Door de jaren heen werden de brevetten en trainerscertificaten steeds verder op punt gesteld, meer uitgebreid en zelfs geïntegreerd in opleidingen die bijvoorbeeld op secundair niveau en in het volwassenenonderwijs gegeven worden. Enkele jaren geleden werden ook enkele recreatieve opleidingen aan het plaatje toegevoegd.

In dit dossier ontdekt u hoe de structuur van de brevettenwerking en de trainersopleidingen eruitziet. We lichten toe waarom het zo belangrijk is om deze erkende certificaten te behalen en hoe u dit best kan aanpakken.

Opgelet: De sportieve en recreatie brevetten en de trainerscertificaten zijn niet de enige erkende attesten die u kan behalen in de paardenhouderij. Ook voor hoefsmeden, paardenverzorgder, manegehouders, fokkers,… bestaan er mogelijkheden. Voor een volledig overzicht kan u terecht op het ‘Online ABC van de Hippische Opleidngen’.
» Klik hier om naar het online ABC te gaan.

14/10/2022 13:02

Vlaamse Hippische Sportbond

Paardensport Vlaanderen, de door Sport Vlaanderen erkende paardensportfederatie in Vlaanderen, is verantwoordelijk voor de organisatie van de (sport)brevettenwerking.


» Klik hier voor de website van PaardenSport Vlaanderen

Brevettypes

Er bestaan 6 erkende basisbrevetten binnen de Vlaamse paardensport:
 • Ruiterbrevet A – Ruiterbrevet B
 • Menbrevet A – Menbrevet B
 • Brevet Western Rijden A – Brevet Western Rijden B

Als u het Ruiterbrevet A behaald heeft, kan u trachten het Ruiterbrevet B te verkrijgen (Uiteraard volgt ook het Menbrevet B op het Menbrevet A en het Brevet Western Rijden B op het Brevet Western Rijden A.).

Waarom een brevet behalen?

Om deel te kunnen nemen aan officiële wedstrijden moeten ruiters, afhankelijk van het competitieniveau, een bepaald brevet kunnen voorleggen (Surf naar https://paardensport.vlaanderen/nl/brevetten voor een overzicht.).
Vooral de B-brevetten zijn erg nuttig aangezien u er één nodig heeft om:
 • aan wedstrijden van een hoger niveau deel te nemen;
 • een door de Vlaamse Trainersschool (VTS – Sport Vlaanderen) erkende trainerscursus te volgen;
 • een kaderbrevet – Begeleider, Gids, Meester-Trekruiter – binnen het recreatief paardrijden (VVR-LRV) te behalen;
 • ...

Waar een brevet behalen?

De meeste ruiters en menners behalen een brevet via hun sportclub (PaardenSport Vlaanderen). Deze brevetten zitten ook verweven in bepaalde opleidingsprogramma’s van een aantal secundaire scholen, hogescholen en universiteiten. Ook bij de hippische opleidingen van Syntra is dit het geval.

Bekwaamheidsattest A voor ruiters jonger dan 11 jaar

Ruiters jonger dan 11 jaar kunnen geen Ruiterbrevet A behalen maar mogen wel de praktische proef afleggen. Indien zij hiervoor slagen verkrijgen zij een zogenaamd "Bekwaamheidsattest". Wanneer ze 11 jaar worden, kunnen zij vervolgens kosteloos deelnemen aan het theoretisch examen en zo alsnog het Ruiterbrevet A behalen.

Attest B Dressuur

Ruiters die geen springproef willen afleggen, kunnen ervoor opteren om enkel deel te nemen aan het theorie-examen en de praktijkproef dressuur. Indien ze slagen voor beide onderdelen behalen zij het Attest B Dressuur waarmee zij kunnen starten in alle niveaus van de PaardenSport Vlaanderen-dressuurcompetitie. Zij zullen nooit het volledige Ruiterbrevet B behalen. Dit betekent dat zij niet mogen deelnemen aan bepaalde wedstrijden binnen andere disciplines, noch bijvoorbeeld de erkende opleidingen tot trainer (VTS - Sport Vlaanderen) kunnen aanvatten.
Indien deze ruiters alsnog hun Attest B Dressuur willen aanvullen naar het volwaardige B-brevet (door het afleggen van de springproef), kunnen zij dit voor een lagere kostprijs.
30/09/2022 10:38

Vlaamse Trainersschool - Sport Vlaanderen

Alle erkende trainersopleidingen worden in Vlaanderen gecoördineerd door de Vlaamse Trainersschool (VTS), een afdeling van Sport Vlaanderen (Vlaamse overheid). De cursussen en examens worden ingericht door PaardenSport Vlaanderen. De hippische trainersdiploma's zijn op internationaal niveau erkend via de PaardenSport Vlaanderen-KBRSF-FEI (IGEQ). Dit betekent dat uw diploma ook in het buitenland een grote waarde heeft.
» Klik hier voor de website van VTS.

Waarom een diploma bij de Vlaamse Trainersschool behalen?

Cursisten die een opleiding bij de VTS volgen (en hiervan een diploma behalen), zullen in de eerste plaats heel wat bijleren.
Alhoewel deze diploma’s niet strikt noodzakelijk zijn om in Vlaanderen als vrijwilliger of professioneel in de sport te werken, zijn er toch wel wat situaties waarin ze verplicht zijn:
 • om aan de slag te gaan als sporttechnisch coördinator; coördinator topsport of sporttechnisch medewerker in een sportfederatie;
 • voor de subsidiëring van lesgevers in sportkampen van Sport Vlaanderen of sportfederaties;

Daarnaast kan u met een VTS-diploma op zak bijvoorbeeld aan uw (toekomstige) leerlingen/klanten aantonen dat u beschikt over bepaalde competenties als trainer. In geval van een ongeval tijdens de les kan het ook eventueel mee aantonen dat u bekwaam bent om deze activiteiten uit te oefenen.

Welke hippische VTS-opleidingen bestaan er?

De Vlaamse Trainersschool organiseert heel wat verschillende opleidingen binnen de paardensport. Achtereenvolgens kunnen volgende niveaus behaald worden:
 • Aspirant-Initiator
 • Initiator (Olympische Disciplines | Amerikaanse Rijkunst)
 • Instructeur B (Dressuur | Jumping)
 • Trainer B (Dressuur | Jumping | Eventing)
 • Trainer A (Dressuur | Jumping | Eventing)

De opleiding tot aspirant-initiator is de enige die kandidaten niet verplicht moeten afronden alvorens ze aan mogen vatten met het daaropvolgende niveau. Stappen overslaan is geen optie.
Vanaf het niveau Instructeur B kan u kiezen voor dressuur of springen (of beiden natuurlijk). Vanaf het niveau Trainer B kan u gaan voor dressuur, springen of eventing.

Rijvaardigheid: Toelatingsproeven en attesten

Alvorens u aan een trainersopleiding deel kan nemen moet u bewijzen dat u rijvaardig genoeg bent om het betreffende niveau aan te kunnen. De VTS gaat er immers vanuit dat u een sport zelf voldoende onder de knie moet hebben vooraleer u ze aan andere liefhebbers kan aanleren. Voor elk trainersniveau bestaat er een specifiek rijvaardigheidsattest dat u in handen moet hebben alvorens u met de opleiding van start kan gaan (uitgezonderd Trainer B Eventing waar een palmares voorgelegd moet worden).
Dergelijke attesten kan u behalen door te slagen voor een rijvaardigheidsproef georganiseerd door PaardenSport Vlaanderen (https://paardensport.vlaanderen/nl/home). U kan de proef afleggen wanneer u er klaar voor bent, ongeacht uw leeftijd. Om deel te kunnen nemen aan de eerste rijvaardigheidsproef (Initiator) moet u wel beschikken over het Ruiterbrevet A en het Ruiterbrevet B indien u mikt op de traditionele Olympische disciplines, of over het Brevet Western Rijden A en het Brevet Western Rijden B als u gericht bent op de Amerikaanse Rijkunst. Deze brevetten kan ook via PaardenSport Vlaanderen behaald worden (zie eerder).

Deelnemers kunnen aan de hand van wedstrijdresultaten (bepaalde) vrijstellingen aanvragen voor de rijvaardigheidsproeven.
30/09/2022 10:38

Een grote verdienste van de Vlaamse Hippische Sportbond en de verschillende hippische opleidingsvertrekkers in Vlaanderen is dat ze er sinds jaren, via constructief overleg, naar streven om de door Sport Vlaanderen erkende brevetten en trainerscertificaten zo goed mogelijk in andere opleidingen te integreren. Bijvoorbeeld:

 • De brevetten en de erkende trainersopleidingen van VTS zitten ook (al dan niet gedeeltelijk) verweven in opleidingsprogramma’s van een aantal secundaire scholen, hogescholen en universiteiten.
 • Ook bij de hippische opleidingen van Syntra is dit het geval.


Indien de door Sport Vlaanderen erkende brevetten en certificaten in een bepaalde studierichting verweven zitten, kan de student er zeker van zijn dat hij/zij een kwalitatieve opleiding krijgt, die ook in het buitenland een waarde heeft.

30/09/2022 10:38

LRV

De Landelijke Rijverenigingen werkten drie kaderopleidingen uit voor personen die verantwoordelijkheden kunnen dragen bij de organisatie van trektochten. Het gaat hier meerbepaald om de opleidingen tot:

 • Begeleider
 • Gids
 • Meester-trekruiter


Om in te stappen in dit traject heeft u een Ruiterbrevet B of een Brevet Western Rijden B nodig. Om op te klimmen tot het hoogste niveau van 'Meester-trekruiter' moet u eerst het getuigschrift 'Begeleider' en vervolgens het getuigschrift 'Gids' behalen.
» Klik hier voor meer informatie over de kaderbrevetten recreatief paardrijden.