EHBO bij paarden 12/09/2013 1 min

EHBO bij paarden
Iedereen die paardachtigen verzorgt, doet er goed aan om zich grondig te informeren rond EHBO bij paarden. Eerste hulp bij ongevallen is de behandeling van kleine kwetsuren die geen professionele verzorging vereisen enerzijds, en het nemen van tijdelijke maatregelen in afwachting van een onderzoek en behandeling door een dierenarts anderzijds. De kwaliteit van de toegediende eerste zorgen heeft een grote invloed op het succes van het uiteindelijke herstel van het dier.

Op de markt worden verschillende opleidingen aangeboden rond EHBO bij paarden. Je kan ervoor terecht bij onder andere Syntra en een aantal dierenartsen die ze op eigen initiatief inrichten.
Ook het Vlaams Paardenloket belichtte dit onderwerp reeds. Ter gelegenheid van de "Infovoormiddag Houden en Verzorgen van Paarden 2012" werd doctor-assistent Maarten Oosterlink (UGent) uitgenodigd om een toelichting te geven rond eerste hulp bij paarden. Tijdens zijn presentatie gaf hij de aanwezigen concrete tips rond EHBO bij paarden. Hij toonde, welke materialen een EHBO-kist moet bevatten, in welke gevallen de paardenhouder zo snel mogelijk een dierenarts moet raadplegen, welke tijdelijke maatregelen men kan nemen in afwachting van een (dringend) onderzoek en hoe men kleine kwetsuren kan behandelen die geen gespecialiseerde verzorging vereisen. Daarnaast stond hij ook even stil bij het project Horse Rescue dat erop gericht is om het redden van paarden uit gevarenzones efficiënter en veiliger te laten verlopen.
De presentatie vindt u hieronder terug deze pagina. Ook over het project Horse Rescue kan u op deze website meer te weten komen.
» Klik hier voor meer informatie over het project Horse Rescue.

Presentatie: EHBO bij paarden | Maarten Oosterlinck (Infovoormiddag 2013): Lees online of Download

Documenten