Kleine rode bloedwormen 26/09/2022 <1 min

De kleine rode bloedwormen (Cyathostominae/kleine strongyliden) zijn de wormen die tegenwoordig het meest voorkomen bij paarden. De volwassen wormen, die soms worden waargenomen in de mest, zijn tot 2,5 cm lang, dun en roodkleurig. Deze wormen kunnen veel schade veroorzaken, informeer bij uw dierenarts hoe u uw paard(en) kan beschermen tegen kleine rode bloedwormen.

In Beeld
14/10/2022 13:02
Deel deze info:

Eitjes van de kleine rode bloedwormen komen via paardenmest in de weide terecht. De eitjes komen uit in de mest en ontwikkelen in de wei tot larven. De besmettelijke L3 larven worden door het paard dat graast ingeslikt en komen zo in de dikke darm terecht. Een klein gedeelte van de larven zet daar zijn ontwikkeling tot L4 larve verder om nadien terug in het darmkanaal terecht te komen om volwassen te worden. Maar 85% van de larven dringt in het slijmvlies van de dikke darm en holt als het ware de darmwand uit om zich daar in te kapselen. Dit inkapselen naar een slapende toestand gebeurt in de herfst en de winter.

Corning S. Equine cyathostomins: a review of biology, clinical significance and therapy. Parasit Vectors. 2009; 2(Suppl 2): S1.

30/09/2022 10:38
Deel deze info:

Enkele miljoenen van deze larven kunnen de wand van de dikke darm van het paard bedekken en zo de opname van voedingsstoffen en water verstoren. Deze verstoring van de absorptie in de dikke darm veroorzaakt symptomen van chronische infectie van rode bloedwormlarven (= chronische cyathostominose): verminderde prestatie, gewichtsverlies, slechte algemene toestand, aangetaste vacht, zachte mest of chronische kolieken.

Het grootste gevaar ligt in het vrijkomen van een groot aantal van deze larven, dit doet zich meestal voor in de late winter. Dit massaal vrijkomen van larven ligt aan de oorsprong van een ernstige ziekte, genaamd acute larvale cyathostominose. Wanneer de larven uit de darmwand komen, veroorzaken ze letsels, hoe meer larven, hoe groter de letsels. De darmen worden als het ware als een soort zeef lek geprikt. Het paard zal kolieken, diarree en een snel gewichtverlies vertonen. Deze aandoening is in ongeveer de helft van de gevallen fataal1.

Ingekapselde larven kleine rode bloedwormen

30/09/2022 10:38
Deel deze info:

De aanwezigheid van volwassen kleine rode bloedwormen kan aangetoond worden via de wormeitjes in de mest. De eitjes zijn alleen aanwezig wanneer er volwassen wormen in de darm aanwezig zijn die eitjes produceren. In de koude maanden ontwikkelen de larven zich bijna niet tot volwassen wormen. Een negatief mestonderzoek kan dus niet uitsluiten dat een paard besmet is met kleine rode bloedwormen.

Het is moeilijker om een acute of chronische cyathostominose aan te tonen. Het vereist het gebruik van aanvullende testen (bloedonderzoek, echografie ,...) en de definitieve diagnose kan eigenlijk enkel na autopsie gesteld worden.

30/09/2022 10:38
Deel deze info:

Paarden moeten het hele jaar door regelmatig worden ontwormd om rondwormen te bestrijden. Ontwormingsschema’s bij volwassen paarden (> 5jaar) zijn gebaseerd op 2 systematische ontwormingen per jaar: in de late herfst en in het vroege voorjaar of aan het begin en het einde van het weideseizoen.

Gezien de bedreiging die kleine strongyliden voor paarden vertegenwoordigen, bevelen dierenartsen die gespecialiseerd zijn in parasitologie aan om paarden ten minste één keer per jaar te ontwormen met een ontwormingsmiddel dat doeltreffend is tegen de ingekapselde larven van de kleine rode bloedworm.2,3,4,5 Vraag hiervoor steeds advies aan uw dierenarts, immers alle ontwormingsmiddelen zijn hier niet effectief tegen.

  • 1 Dowdall S.M.J. et al. Antigen-specific IgG(T) responses in natural and experimental cyathostominae infection in horses. Vet. Parasitol. 2002;160:225-242
  • 2 American Association of Equine Practitioners. Parasites control guidelines. 2016.
  • 3 Nielsen MK. Integrated parasite control - how to strike that balance. AAEP proceeding 2014
  • 4 Nielsen MK. Sustainable equine parasite control: Perspectives and research needs. Vet Parasitol 2012; 185: 32–44.
  • 5 https://www.haras-nationaux.fr/information/accueil-equipaedia/soins-et-prevention/prevention/vermifugation.html

Meer weten: www.ontwormenvanpaarden.be

Co-auteur: Zoetis