Modelovereenkomsten voor huur en gratis gebruik (pachtwet niet van toepassing) 23/08/2013 1 min

Modelovereenkomsten voor huur en gratis gebruik (pachtwet niet van toepassing)

PaardenPunt Vlaanderen wordt regelmatig gecontacteerd door personen die bijvoorbeeld gronden en/of een stal willen verhuren of gratis ter beschikking willen stellen voor gebruik door paardenhouderijen. Vaak vragen zij naar modelovereenkomsten die maken dat de pacht niet van toepassing is.

Geheel vrijblijvend stellen we onderstaande modelcontracten ter beschikking.

De vzw PaardenPunt Vlaanderen kan onder geen geval aansprakelijk gesteld worden voor gevolgen van het gebruik van deze contracten. Elk contract is maatwerk. U kan terecht bij PaardenPunt Vlaanderen om een contract op maat te laten maken.

Overeenkomst van bruikleen: Download
Huurovereenkomst van stal en weiland voor gebruik in een paardenhouderij: Download
Huurovereenkomst van gronden voor gebruik in de paardenhouderij: Download

Documenten