Hippisch toerisme in Oost-Vlaanderen 01/07/2015 1 min

Hippisch toerisme in Oost-Vlaanderen

Oost-Vlaanderen in Galop

De provincie Oost-Vlaanderen spendeert sinds 2014 erg veel aandacht aan ruiter- en mentoerisme. Toen startte ze met het project ‘Oost-Vlaanderen in Galop’ om nieuwe routes te ontwikkelen en bestaande paden te verbeteren. Ook de paardensector (LRV, VLP en PaardenPunt Vlaanderen) verleent hieraan haar medewerking. Sinds de opstart van ‘Oost-Vlaanderen in Galop’ zette de provincie al heel wat nuttige realisaties op poten. Naast de ruiterroutes zijn er echter ook nog andere hippische activiteiten te beleven in Oost-Vlaanderen. Ook deze sommen we hier handig voor u op.

Brochure

De provincie Oost-Vlaanderen lanceerde in juli 2015 een handige brochure met richtlijnen voor de ontwikkeling van erkende ruiterroutes. Hierin ontdekt u hoe u een route kan aanvragen, aan welke criteria de paden moeten voldoen, op welke manier de provincie u kan ondersteunen, …
Hoewel de brochure specifiek op Oost-Vlaanderen werd gericht, is ze ook erg interessant voor paardenliefhebbers en ambtenaren uit andere provincies. Zeker bekijken dus:

Richtlijnen voor de ontwikkeling van erkende ruiterroutes in Oost-Vlaanderen | Brochure Provincie Oost-Vlaanderen (2015): Download

Nieuwe routes

Iets meer dan een half jaar na de lancering van ‘Oost-Vlaanderen in Galop’ wierp het project al de eerste vruchten af. Op 21 juni 2015 werd immers de gloednieuwe Jaarmarktruiterroute geopend (zie verder). Momenteel zijn er volop nog meer ruitteroutes in ontwikkeling in meerdere Oost-Vlaamse gemeenten. Wanneer deze gerealiseerd worden zullen ze hier ook terug te vinden zijn.

Meer info

Bezoek zeker even de website van Sport Vlaanderen voor meer info over alle initiatieven en routes..

14/10/2022 13:02
Deel deze info:

Sint-Lievens-Houtem is een echte paardengemeente. Denk maar aan de gekende winterjaarmarkt waarnaar tienduizenden bezoekers afzakken om onder andere paarden te keuren en kopen. Geen wonder dus, dat deze gemeente gekozen werd als ankerpunt voor een eerste pilootroute in het kader van het project "Oost-Vlaanderen in Galop”.

Ondertussen is deze eerste route, die toepasselijk de Jaarmarktruiterroute gedoopt werd, een feit. Zowel ruiters als menners zijn er welkom. Sommige – kleine – stukken zijn enkel toegankelijk voor ruiters, maar daar worden telkens alternatieve trajecten voor menners voorzien. De route omvat 3 bewegwijzerde lussen van respectievelijk 13, 26 en 37 km (55 % op onverhard terrein).
Indien u voor de langste route kiest, passeert u alle deelgemeenten van Sint-Lievens-Houtem. Slechts op enkele plaatsen loopt het traject buiten de gemeentegrenzen.


Ruilverkavelingsproject

De nieuwe Jaarmarktruiterroute is uiteraard het resultaat van de inspanningen van heel wat verschillende organisaties en enthousiaste medewerkers. Naast het project “Oost-Vlaanderen in Galop” gaf ook een succesvol ruilverkavelingsproject een duwtje in de rug.
Ruilverkavelingsprojecten zijn erop gericht om verschillende, vaak kleinere, grondpercelen te herschikken om zo tot meer aaneengesloten en gemakkelijk toegankelijke terreinen te komen. Uiteraard is dit verre van een eenvoudige taak.

In het kader van het ruilverkavelingsproject Sint-Lievens-Houtem, dat van erg groot belang was voor de totstandkoming van de Jaarmarktruiterroute, werd ruim 55 km aan trage wegen beter toegankelijk gemaakt, aangelegd en heraangelegd. Wegen die voordien dood liepen, werden met elkaar verbonden. Rond bewoningskernen zoals Bavegem, Letterhoutem, Zonnegem, Vlier¬zele en Morelgem verschenen nieuwe lussen.

Overleg, studiewerk en realisatie
De gemeenten Sint-Lievens-Houtem en Oosterzele maakten een 7-tal jaar geleden een gedetailleerde inventaris van de buurt- en voetwegen. Bestaande recreatieve routes werden in kaart gebracht, de knelpunten en ontbrekende schakels gedetecteerd, wensen geformuleerd. De VLM onderzocht de juridische status van deze wegen. Hierbij baseerde de VLM zich op de atlassen van de buurtwegen, opgesteld rond het jaar 1841 en de latere wijzigingen. Via het ruilverkavelingsproject werd deze atlas aangepast. Bij de aanpassing van het netwerk van wegen werd ook rekening gehouden met de hoofdgebruikers van het platteland nl. de landbouwers. Sommige oude kerkwegels liepen kruisgewijs over landbouwpercelen met onvermijdelijke conflicten als gevolg. Ook de verkeersveiligheid, de cultuurhistorische en ecologische waarde van de trage wegen waren elementen om te komen tot een globale visie. De visie is gerealiseerd via het ruilverkavelingsproject Sint-Lievens-Houtem. De eigendom van alle wegen gelegen in de ruilverkaveling is nu van de gemeente.

Ruilverkaveling is meer dan recreatie
De recreanten lijken de grote winnaars maar er is meer. De natuur- en landschapswerken uitgevoerd door het ruilverkavelingsproject versterkten en herstelden het karakter van het landschap: houtkanten, bomenrijen en bossen werden aangeplant. Met de (her)aanleg van poelen, bosranden, erosiestroken en extensieve graslanden ontstonden nieuwe kansen voor natuur.
In plaats van kleinere, versnipperde percelen kregen de eigenaars en gebruikers grotere en goed toegankelijke percelen langs de weg. De land- en tuinbouwers kunnen nu efficiënter en rendabeler werken. Omdat de percelen dichter bij de landbouwbedrijven werden gelegd, vermindert ook het landbouwverkeer. Door de herschikking en groepering van de percelen was deze globale aanpak mogelijk. Daarnaast werden ook enkele wateroverlastproblemen opgelost.
Kortom, voor iedereen een win-win situatie!

Meer achtergrondinformatie over het ruilverkavelingsproject is terug te vinden op de website van de Vlaamse Landmaatschappij.

30/09/2022 10:38
Deel deze info:

De Damslootroute in Destelbergen werd geopend in november 2016.

Het traject omvat drie bewegwijzerde lussen van 15, 21 en 32 km, die bestaan uit respectievelijk 53, 60 en 56% onverharde paden. Starten kan op twee verschillende maneges waar uiteraard alle nodige faciliteiten voor ruiter en paard aanwezig zijn. Op de route zijn bovendien meerdere rustplaatsen voorzien waar u met uw paard van harte welkom bent.

Gezien deze route een veelvoud van smalle paadjes bevat, is deze enkel toegankelijk voor ruiters (en dus niet voor menners).

De Damslootruiterroute is beschikbaar op kaart, in GPS-formaat en digitaal via Google Earth te downloaden als kml-bestand.

» Kik hier voor meer informatie over de Damslootroute.

30/09/2022 10:38
Deel deze info:

In november 2016 werd de fonkelnieuwe Grensroute in Sint-Laureins feestelijk geopend.

De Grensroute start aan het provinciaal sportcentrum De Boerekreek. Deze locatie is op en top ingericht om paard en ruiter aangenaam te ontvangen. Van daaruit kan u kiezen tussen 4 bewegwijzerde lussen van 15, 22, 32 en 35 km, bestaande uit respectievelijk 59, 64, 62 en 74% onverharde paden. De tochten brengen u langs prachtige natuurlandschappen in de 5 deelgemeenten van Sint-Laureins. Op de twee langste lussen geniet u in het noorden zelfs even van het uitgestrekte landschap in Zeeuws-Vlaanderen. Het netwerk, dat trouwens zowel voor ruiters als voor menners integraal toegankelijk is, werd zo opgebouwd dat u ook een route op eigen maat kan uitstippelen. Onderweg kan u genieten van een pauze op meerdere paardvriendelijke rustplaatsen.
De Grensroute is beschikbaar op kaart, in GPS-formaat en digitaal via Google Earth te downloaden als kml-bestand.

30/09/2022 10:38
Deel deze info:

In de lente van 2017 opende de Provincie Oost-Vlaanderen de gloednieuwe Wiesbeekroute in de Buggenhoutse deelgemeente Opstal. Het ruiter- en mennetwerk is 10 kilometer lang en 54% loopt over onverharde paden. Middenin de driehoek Brussel-Antwerpen-Gent is dat zeker geen evidentie. Het traject omvat zelfs enkele brede wegen waarop u naar hartenlust kan galopperen.

Vertrekken doet u aan manege ’t Hoefijzer, waar alle faciliteiten voor paard en ruiter aanwezig zijn. Onderweg zal u gegarandeerd aangenaam verrast worden door de rustige landschappen die het vlakke Oost-Vlaamse Scheldeland, de beginnende heuvels van de Brabantse kouters en het Buggenhoutbos te bieden hebben.

De route ontleent haar naam aan de Wiesbeekhoeve, die u passeert tijdens uw tocht. Deze hoeve was ooit de kern van de Frankische nederzetting Heistergem, een gebied dat zich uitstrekte over het huidige Buggenhout, Opwijk en Lebbeke.