Dialoogdagen tussen overheid en paardensector 13/12/2013 2 min

Dialoogdagen tussen overheid en paardensector

Sinds 2008 staan er geregeld dialoogdagen tussen de overheid en de paardensector op het programma. Tijdens deze vergaderingen bespreken vertegenwoordigers van verschillende administraties, hippische organisaties, specialisten,... een afgelijnde problematiek waar ze zelf nauw bij betrokken zijn. Het is steeds de bedoeling om problemen met betrekking tot dit onderwerp aan te kaarten en concrete oplossingen op een rijtje te zetten.
Op deze pagina geven we een overzicht van alle dialoogdagen. Ze werden opgedeeld in drie werkperiodes.


2008

In 2008 vonden de eerste dialoogdagen plaats. Deze zeven bijeenkomsten schetsten een mooi totaalbeeld van de problematieken waarmee de Vlaamse paardensector op dat moment geconfronteerd werd.

  • 3 maart 2008: Vorming en opleiding
  • 2 april 2008: Organisatie, vereniging en woordvoerderschap
  • 7 mei 2008: Toerisme en recreatie
  • 5 juni 2008: Ruimtelijke ordening en vergunningen
  • 27 augustus 2008: Paard en overheid
  • 24 september 2008: Het paard in de samenleving
  • 16 oktober 2008: Handel en economie


Hieronder vindt u de verslagen.

Verslagen 7 dialoogdagen rond paardenhouderij | Vlaamse overheid (2009): Download


Op basis van deze gesprekken werd het Vlaams Actieplan voor de paardenhouderij opgesteld. Een belangrijk actiepunt uit dit plan was de oprichting van het Vlaams Paardenloket, een spreekbuis die tussen de overheid en de sector in staat en waar iedereen gratis terecht kan met vragen in verband met paarden.
» Klik hier voor meer info over het Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij.


2012-2013

Na drie jaar intensief werken aan het Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij, besloot het Vlaams Paardenloket om drie nieuwe dialoogdagen te organiseren rond enkele prangende thema's:


2016 - 2017

Momenteel vinden er weer nieuwe dialoogdagen plaats. Hou deze pagina in het oog voor meer informatie.

  • 3 november 2016: Paardenhouderij in landbouwzone en natuurgebied - Beoordelingskader voor stedenbouwkundige aanvragen - Beheersovereenkomsten - Paard en landschap: » Klik hier voor meer info.
  • 2017: Hippotherapie - Equicoaching
  • ...

Documenten