Memorandum paardenhouderij verkiezingen 2024 18/04/2024 <1 min

Memorandum paardenhouderij verkiezingen 2024

Met het oog op de verkiezingen in 2024 stelde de Vlaamse paardensector bijgevoegd memorandum op met voorstellen en aandachtspunten voor de beleidsperiode van 2024-2029.

We hebben dit memorandum overgemaakt aan de voorzitters van alle partijen die momenteel in het Vlaams parlement zetelen. Daarbij werd een overleg gevraagd om de Vlaamse paardensector voor te stellen en dit memorandum nader te bespreken

We vroegen ook welke beleidsvisie elke partij heeft voor de Vlaamse paardensector.

In Beeld

Documenten