Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij 13/12/2013 1 min

Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij

De Vlaamse paardenhouderij is aan een sterke opmars bezig. Dat bleek uit de resultaten van een economische studie die in 2008 in opdracht van de Vlaamse overheid werd uitgevoerd. Naar schatting telde onze regio meer dan 150.000 paarden en 200.000 betrokken personen. Er waren bovendien meer dan 3.550 fulltime arbeidsequivalenten actief in maar liefst 1.750 bedrijven. Zij realiseerden samen een toegevoegde waarde van 219 miljoen euro voor de Vlaamse economie.
» Klik hier voor meer onderzoeksresultaten.

In navolging van deze studie, organiseerde de Vlaamse minister-president 7 dialoogdagen met de sector om zowel de pijnpunten als mogelijkheden in kaart te brengen. Hieruit vloeide het Vlaams Actieplan Paardenhouderij voort waarin onder andere de oprichting van het Vlaams Paardenloket (nu PaardenPunt Vlaanderen) werd opgenomen.
Het oorspronkelijke actieplan kan u hieronder downloaden.
» Klik hier voor meer informatie over het Vlaams Paardenloket en PaardenPunt Vlaanderen.

Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij | Vlaamse overheid (2009): Download


Het Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij bevat 16 actiepunten die betrekking hebben op 6 verschillende thema’s of “hefbomen”

  1. De paardenwereld van A tot Z
  2. Professionalisering via vorming en opleiding, sleutel tot succes
  3. Informeren, communiceren en sensibiliseren, van top tot basis
  4. De paardensector als volwaardige gesprekspartner, overleg als middel tot oplossing
  5. Vereenvoudiging, aanpassing en transparantie van regelgeving
  6. Structurele ondersteuning, een duurzame stimulans voor de paardenhouderij

Status

De actiepunten worden opgevolgd, en voor het grootste deel ook uitgevoerd, door PaardenPunt Vlaanderen. Over de vooruitgang kan u alles lezen onderstaande statusupdate.

STATUSUPDATE Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij | december 2016: Download


Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van het Vlaams Paardenloket in 2014 gaven de medewerkers van deze organisatie een stand van zaken van het actieplan. U kan de volledige presentatie hieronder bekijken.


Documenten