Stichting voor Paarden in Nood opgericht 02/05/2011 13:00 7 min

Op zaterdag 30 april kondigden het kabinet van minister-president Kris Peeters en vzw Vlaams Paardenloket de oprichting aan van de "Stichting voor paarden in nood". Deze zal geld inzamelen voor de opvang van in beslag genomen en verwaarloosde paarden.

De voorstelling vond plaats op The Old Horses Lodge, een opvangcentrum waarvoor de steun van de stichting meer dan welkom is. Dat de conferentie op ruime persaandacht kon rekenen was geen verassing, het thema is immers brandend actueel.

Onderaan deze pagina kan u een greep uit de nieuwsberichten rond de stichting terugvinden, evenals een ruim aantal foto's van de persvoorstelling. Indien u deze beelden wil overnemen vragen wij u om eerst contact met ons op te nemen.

Paardenregio Vlaanderen

Vlaanderen is een echte paardenregio, dat is alom bekend. Wereldwijd worden wij geroemd om onze kwalitatieve fokkerij en kijkt men met bewondering naar de topprestaties die onze paarden en ruiters op het internationale toneel leveren. In de afgelopen jaren is het aantal paarden in Vlaanderen enorm toegenomen.

Dankzij de verplichte identificatie van alle paardachtigen op Belgisch grondgebied beschikken we vanuit de centrale gegevensbank over zeer precieze cijfers. Op dit moment zijn er in België 215.854 paarden geregistreerd, waarvan 157.242 in Vlaanderen.
Hoewel het overgrote merendeel van de paardenhouders echte liefhebbers zijn die hun dieren zeer goed verzorgen en veel aandacht geven, worden we toch ook geregeld geconfronteerd met schrijnende gevallen van verwaarlozing. De beelden die dan in de pers verschijnen, laten niemand onbewogen.
In totaal werden in 2010 250 klachten ontvangen over 238 paarden, 213 pony’s en 19 ezels. Na inspectie werden 18 paarden, 11 pony’s en 16 ezels ook effectief in beslag genomen.
Gelukkig zijn er mensen die zich elke dag opnieuw met hart en ziel inzetten om verwaarloosde paarden op te vangen en een rustig tweede leven te geven.
Dit is echter puur vrijwilligerswerk. De FOD Volksgezondheid – Inspectie Dierenwelzijn beschikt immers niet over de middelen om de paarden die in beslag zijn genomen, zelf op te vangen. En waar in Wallonië de dierenrechtenorganisatie “Animaux en Péril” beschikt over een opvang voor paarden, voorzien de dierenrechtenorganisaties in Vlaanderen niet in een vergelijkbare dienstverlening.
Om dit probleem aan te pakken en op een gestructureerde manier aan fondsenwerving te kunnen doen, wordt nu binnen het Vlaams Paardenloket de “Stichting voor paarden in nood" opgericht.

Werking van de stichting

Het doel van deze private stichting is het inzamelen van geld voor de opvang van verwaarloosde en in beslag genomen paarden. Dit geld zal daadwerkelijk aangewend worden voor de effectieve opvang van paarden, onder andere bij The Old Horses Lodge, waar minister-president Kris Peeters - die de aanzet gaf tot het oprichten van de stichting - op 30 april 2011 een persconferentie over dit thema gaf.
Op het rekeningnummer van de “Stichting voor paarden in nood” 363-0877266-38 – IBAN BE24 3630 8772 6638 kunnen schenkingen en testamenten gedaan worden. Deze zal de stichting aanwenden om de zwaar verwaarloosde paarden die de Inspectie Dierenwelzijn in beslag neemt op een paardwaardige wijze op te vangen.
Uiteraard zal de "Stichting voor paarden in nood" er nauw op toezien dat opvangcentra aan welbepaalde criteria voldoen vooraleer ze in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. Zo zullen uitbetalingen bijvoorbeeld pas gebeuren nadat de centra hebben aangetoond dat zij wel degelijk in een goede opvang hebben voorzien.
Indien u hierbij vragen heeft kan u ons steeds contacteren (Jan De Boitselier - 0473/88.68.34).


The Old Horses Lodge

The Old Horses Lodge is één van de opvangcentra die in aanmerking kan komen voor de steun van de "Stichting voor paarden in nood.

» Klik hier om de website van The Old Horses Lodge te bekijken

Op dit asiel genieten verwaarloosde en mishandelde paarden pony's en ezels van een mooie levensavond. Ze beschikken er over ruime boxen, uitgestrekte weiden en aangepaste verzorging en voeding. Dit alles gebeurt onder het waakzaam oog van een dierenarts.

Sommige dieren worden, eens ze weer volledig op de been zijn, geplaatst bij echte paardenvrienden maar The Old Horses Lodge blijf het welzijn van haar voormalige bewoners nauwlettend opvolgen.

Yakari en Falco zijn 2 van de talrijke paarden die een tweede kans kregen in The Old Horse Lodge. Hoe waardevol de inspanningen van dit centrum zijn is gemakkelijk aan te tonen. Het cliché, beelden zeggen meer dan woorden is hier immers zeker van toepassing:

Hoe verwaarlozing melden?

Uiteraard is het ook belangrijk dat mensen die verwaarloosde paarden zien, weten bij wie ze terecht kunnen.
In de eerste plaats moet de eigenaar zelf instaan voor het welzijn van zijn of haar dieren. Die heeft er immers alle belang bij ze goed te verzorgen, juist te voeden en een degelijke beschutting te bieden.
De eigenaar is dus de eerste persoon die men moet aanspreken als men verwaarlozing meent vast te stellen. Dit kan ook misverstanden en vergissingen rechtzetten. Vaak blijken klachten immers te gaan over goed verzorgde dieren die echter al een gezegende leeftijd bereikt hebben en er daarom al wat minder goed uitzien.
Indien er toch reële problemen rijzen, is het aan de overheid om tussen te komen en zo nodig op te treden. Hiervoor kan men enerzijds de Inspectiedienst Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid contacteren. Deze personen zijn ideaal geplaatst om te oordelen of er al dan niet een probleem is en hoe dit kan worden opgelost. Anderzijds heeft ook het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen bevoegd en gekwalificeerd personeel.
Als, ondanks dit alles, de eigenaar zijn dieren toch blijft verwaarlozen, dan kan ook de lokale politie ingrijpen.

Andere initiatieven

De oprichting van deze stichting sluit aan op andere initiatieven die de vzw Paardenloket en de Vlaamse regering, met aan het hoofd minister-president Kris Peeters, al eerder hebben genomen.
""Zo informeert en sensibiliseert het Paardenloket nog steeds over paardenwelzijn, - gezondheid en –verzorging. Een tiental zeer concrete brochures en dossiers zijn bijvoorbeeld gratis beschikbaar op de website www.vlaamspaardenloket.be.
Daarnaast heeft het paardenloket met “De vijf geboden bij de aankoop van een paard” ook een handleiding voor kopers en verkopers van paarden opgemaakt. In deze brochure worden mensen onder andere aangespoord grondig te bezinnen alvorens over te gaan tot de aankoop van een paard.
Een paard aankopen mag geen bevlieging zijn. Men moet beseffen dat deze dieren 20 tot 30 jaar oud kunnen worden. Wie een paard verwerft gaat dus een engagement voor lange termijn aan. We moeten immers in de eerste plaats verwaarlozing proberen te verkomen en dan is het credo “bezint eer ge begint” de beste raad die we kunnen geven.

» Klik hier om de brochure te downloaden
Tot slot heeft de Vlaamse Regering er vorig jaar ook voor gezorgd dat er onder strikte voorwaarden geen vergunning meer nodig is voor de bouw van schuilhokken die paarden bescherming bieden. Dat verlaagt alvast de drempel voor paardenhouders om een schuilhok te voorzien.

Rekeningnummer en contactgegevens "Stichting voor paarden in nood"

REKENINGNUMMER: “Stichting voor paarden in nood” 363-0877266-38 – IBAN BE24 3630 8772 6638
CONTACTPERSOON: Jan De Boitselier | jandeboitselier@vlaamspaardenloket.be | 0473/88.68.34
Met het initiatief van het Vlaams Paardenloket om een “Stichting voor paarden in nood” op te richten, wordt gefocust op het onderste segment van de paardenwereld. Dit zijn niet de paarden die gloriëren op de Wereldruiterspelen. Dit is ook niet het overgrote deel van de paarden in Vlaanderen waarvan de eigenaar zich kosten noch moeite spaart om ze in de watten te leggen.
Nee, dit zijn de paarden die creperen van honger en dorst, en die dus de meest essentiële verzorging ontberen. De “Stichting voor paarden in nood” zal er alvast voor kunnen zorgen dat deze paarden alsnog een beter leven krijgen en ze zal centra zoals The Old Horses Lodge eindelijk de nodige ondersteuning kunnen bieden voor het prachtige werk dat zij leveren. In de komende maanden zal er een website opgericht worden waar iedereen terecht kan voor meer informatie.

Wordt vervolgd...
In Beeld
Het dak van één van de stallen van The Old Horses Lodge is dringend aan vernieuwing toe. Hier zijn momenteel geen financiële middelen voor.
Het dak van één van de stallen van The Old Horses Lodge is dringend aan vernieuwing toe. Hier zijn momenteel geen financiële middelen voor.
13/01/2014 16:26
vzw Vlaams Paardenloket
© Rik Van Lent (Uitgezonderd de
Deel deze info: