Fokkerijactiviteiten 2010: Cijfermateriaal beschikbaar 02/08/2011 13:03 1 min

Fokkerijactiviteiten 2010: Cijfermateriaal beschikbaar
De Vlaamse overheid volgt de werking op van 22 fokkersverenigingen die ze heeft erkend voor het bijhouden van het stamboek van 27 paarden- of ezelrassen.

Jaarlijks moeten ze over hun activiteiten rapporteren. De Vlaamse overheid die deze informatie verzamelt maakte vandaag de cijfers van 2010 bekend.

Perstekst Departement Landbouw en Visserij | Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling:

Paarden en ezels - Fokkerijactiviteiten in 2010 | 2 augustus 2011


In 2010 volgde de Vlaamse overheid de werking op van 22 fokkersverenigingen die ze heeft erkend voor het bijhouden van het stamboek van 27 rassen van paarden of ezels. Jaarlijks moeten ze over hun activiteiten rapporteren.

Ledenaantal blijft nagenoeg op peil
Volgens hun activiteitenverslagen telden de Vlaamse paardenfokkersverenigingen vorig jaar 17.375 leden. Dat is een lichte vermindering ten opzichte van 2009 waar 17.573 leden werden gemeld.

Aantal ingeschreven veulens daalt
Bij de geboorte van een veulen kan een fokker kiezen voor de inschrijving in het rasstamboek van een erkende paardenfokkersvereniging. De vereniging houdt de afstammings- en prestatiegegevens bij, vermeldt de afstamming in het unieke paspoort en registreert het veulen in de centrale gegevensbank.
In 2010 werden 8.429 veulens ingeschreven in een rasstamboek. Dat is een gevoelige daling ten opzichte van het jaar voordien waar 10.610 inschrijvingen werden gemeld. De daling is vrij algemeen en komt voor bij nagenoeg alle rassen.
Het dalend aantal inschrijvingen had in 2010 evenwel nog geen effect op het aantal hengsten dat door de fokkersverenigingen werd goedgekeurd voor de dekdienst. Dat aantal kende namelijk een stijging van 1.364 in 2009 naar 1.624 in 2010. Dat betekent dat er per goedgekeurde hengst gemiddeld 6 veulens in het stamboek werden ingeschreven.
De organisatie van prijskampen of wedstrijden en het aantal deelnemende paarden bevestigt dan weer de neerwaartse trend. De fokkersverenigingen organiseerden 124 prijskampen of wedstrijden waaraan gemiddeld 42 paarden deelnamen. Ten opzichte van 2009 is dit een afname met 29 activiteiten en 9 deelnemende paarden.
In Beeld
13/01/2014 16:12
© Belle Eurlings