De kwaliteit van maneges en pensionstallen 25/10/2012 14:43 2 min

Momenteel telt Vlaanderen ongeveer 390 maneges en pensionstallen. Dat blijkt uit een recente telling van vzw Vlaams Paardenloket. In onderstaande grafiek kan je zien dat een klant de keuze heeft uit gemiddeld 78 maneges en pensionstallen per provincie. Oost-Vlaanderen telt overduidelijk de meeste bedrijven (106). In Limburg vond het Paardenloket de minste maneges en pensionstallen terug (47).Klanten moeten een goede keuze kunnen maken

Klanten vinden het vaak moeilijk een manege of pensionstal te kiezen uit het grote aanbod. Zo ondervinden ze niet alleen grote verschillen in prijs maar ook in kwaliteit. Het is bovendien niet evident om op basis van een paar bezoekjes een keuze te maken waarvan je achteraf geen spijt krijgt.
Dat dit soms mis loopt, weet het Paardenloket maar al te goed. Zij ontvangt immers regelmatig vragen van paardenliefhebbers die in de clinch liggen met hun manege of pensionstal.

Goede maneges- en pensionstallen moeten zich kunnen onderscheiden

De meeste manege- en pensionstaluitbaters doen echter hun uiterste best om een kwaliteitsvolle dienstverlening te garanderen. Zij hebben het niet altijd gemakkelijk om zich duidelijk te onderscheiden van de bedrijven die hier minder belang aan hechten. Bovendien slagen gespecialiseerde maneges en pensionstallen er maar moeilijk in om hun grootste troeven bekend te maken bij hun doelgroep.


Een kwaliteitslabel dat rekening houdt met wat JIJ belangrijk vindt

In het verleden lanceerden NAVEMA en Syntra reeds een sterrensysteem voor paardenhouderijen. Hieraan namen verschillende bedrijven deel. Omdat het label al enkele jaren niet meer vernieuwd werd, bekijkt het Paardenloket momenteel de mogelijkheden om een nieuw initiatief in het leven te roepen dat gesteund wordt door de gehele Vlaamse paardenhouderij (organisaties, bedrijven, liefhebbers,…). Het kwaliteitslabel zou o.a. maneges en pensionstallen de kans kunnen bieden om zich met elkaar te vergelijken en hun troeven uit te spelen naar een breed publiek. Daarnaast zou het de klant kunnen helpen om een manege of pensionstal te kiezen die aan zijn/haar verwachtingen voldoet.

Bevraging klanten en bedrijven

Om de criteria voor het label samen te stellen doen we een bevraging bij enerzijds de uitbaters van maneges en pensionstallen en anderzijds bij de klanten van deze bedrijven. De bedoeling is om het kwaliteitslabel overeen te laten stemmen met de wensen van beide partijen.
In Beeld
11/04/2018 09:10
vzw Vlaams Paardenloket
© Vlaams Paardenloket - KVM
Deel deze info: