Nieuw bestuur Vlaams Paardenloket | Prof. Dr. Frank Gasthuys (UGent) aangeduid als voorzitter 31/05/2013 11:32 3 min

Op donderdag 30 mei 2013 heeft de vzw Vlaams Paardenloket een nieuw bestuur aangeduid. De leden werden voorgedragen vanuit de verschillende erkende organisaties binnen de Vlaamse paardensector.

Het nieuwe bestuur duidde Prof. Dr. Frank Gasthuys, decaan van de faculteit diergeneeskunde en voorzitter van de vakgroep heelkunde en anesthesie van de grote huisdieren (UGent), unaniem aan als nieuwe voorzitter. Hij nam deze taak, sinds het plotse overlijden van J. Jacques Vandenberghe, reeds enige tijd waar.
Inge Vandael (directeur LRV) wordt ondervoorzitter, Mark Wentein (voorzitter VLP en BCP) blijft penningmeester en Tom Lemmens (Studbook Zangersheide) wordt secretaris.

De Vlaamse paardensector, een verrijking voor onze regio

Onze kleine regio staat bovenaan de internationale top van de paardensector. Liefhebbers en professionelen uit alle hoeken van de wereld beschouwen onze Vlaamse jumpingpaarden als de crème de la crème in hun soort. Ze zijn een belangrijk exportproduct voor onze economie. Zelfs het protectionistische China zette dit jaar de deuren wagenwijd voor hen open.

Voeg daar nog 2 twee wereldkampioenen jumping (P. Le Jeune en J. Lansink), de toppositie van het BWP-stamboek in de internationale fokkerijranglijsten voor jumpingpaarden, vijf paardenmedailles op de Olympische Spelen, de wereldkampioen bij de Arabische paarden, de ongekende bloei van de lokale basissport en recreatie en zelfs de beste cowboy in de wereld aan toe en het zal duidelijk zijn dat de Vlaamse paardensector onze regio op de kaart zet en – letterlijk en figuurlijk – verrijkt.

In tijden van crisis zijn er sectoren die tegen de stroom ingaan: vooruit en omhoog, op naar de top! De Vlaamse paardensector is één van die sectoren die tegen de zwaartekracht ingaat. Het nieuwe bestuur van het Vlaams Paardenloket zal hier dan ook in volle galop aan meewerken.
Onder andere door bestaande knelpunten weg te werken, de vinger aan de pols te houden in belangrijke dossiers en de uitwerking van het Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij, zal het Vlaams Paardenloket ook de komende jaren bijdragen aan de verdere uitbouw van de Vlaamse paardensector.

» Lees hier meer over de wereldpositie van de Vlaamse paardensector

Raad van bestuur vzw Vlaams Paardenloket

Hieronder krijgt u een volledig overzicht van de bestuursleden en de organisaties van waaruit ze werden voorgedragen.


Dagelijks bestuur

  • Voorzitter: Prof. Dr. Frank Gasthuys (Subsector Beroepen en Opleidingen van de Vlaamse Confederatie van het Paard)
  • Ondervoorzitter: Inge Vandael (Landelijke Rijverenigingen - LRV)
  • Penningmeester: Mark Wentein (Vlaamse Liga Paardensport - VLP)
  • Secretaris: Tom Lemmens (Studbook Zangersheide)

Overige bestuursleden
  • Filip De Keersmaecker (Subsector Beroepen en Opleidingen van de Vlaamse Confederatie van het Paard)
  • Rudi Eerdekens (Belgisch Warmbloed Paard - BWP)
  • Luc Hautekeete (Subsector Fokkerij van de Vlaamse Confederatie van het Paard)
  • Patrick De Ryckere (Subsector Gebruikers van de Vlaamse Confederatie van het Paard)

Jaarverslagen

Met vereende krachten zullen het nieuwe bestuur en de medewerkers van vzw Vlaams Paardenloket de ingeslagen weg verder doortrekken. Onder andere door bestaande knelpunten weg te werken, de vinger aan de pols te hebben in belangrijke dossiers en de uitwerking van het Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij, zal het Vlaams Paardenloket ook in de komende jaren bijdragen aan de duurzame evolutie van de Vlaamse paardensector.

Voor een overzicht van de voorbije activiteiten en realisaties van vzw Vlaams Paardenloket kan u op de website alle gedetailleerde jaarverslagen bekijken. Klik op de titels om de documenten de openen.

In Beeld
07/03/2014 12:22
vzw Vlaams Paardenloket
UGent
Deel deze info: