Fokkerijactiviteiten paarden en ezels in 2009: Rapportage Vlaamse overheid 01/07/2010 14:56 2 min

De Vlaamse overheid volgt de werking op van 22 fokkersverenigingen die ze heeft erkend voor het bijhouden van het stamboek van 27 paarden- of ezelrassen. Jaarlijks moeten ze over hun activiteiten rapporteren. De Vlaamse overheid verzamelde deze informatie en verspreide onderstaande resultaten:

Sinds juli 2008 moeten alle paarden, pony’s en ezels in België correct geïdentificeerd en geregistreerd worden in de centrale gegevensbank. Fokkers kunnen ervoor kiezen om hun veulen in te schrijven in een stamboek dat bijgehouden wordt door een erkende fokkersvereniging. De vereniging houdt de afstammings- en prestatiegegevens bij, vermeldt de afstamming in het unieke paspoort en registreert het dier in de centrale gegevensbank. Het veulen is dan correct geïdentificeerd en geregistreerd en kan bovendien deelnemen aan de activiteiten die de vereniging organiseert.

Het aantal fokkersverenigingen dat door de Vlaamse overheid is erkend, is sinds 2005 gestegen van 14 naar 22. Het aantal rassen waarvoor die verenigingen het stamboek bijhouden, evolueerde in die periode van 18 naar 27. Dit vertaalt zich ook in het ledenaantal dat de afgelopen 4 jaar is toegenomen van 14.252 leden in 2005 naar 17.573 in 2009.

In 2005 waren er 14 verenigingen erkend die 7.607 veulens ingeschreven hadden. In 2009 was er een stijging van 31,4% en hadden diezelfde verenigingen 9.992 veulens ingeschreven. Deze grote toename kan verklaard worden door de identificatieplicht die in 2005 nog niet bestond.

In totaal werden er in 2009 door de 22 verenigingen 10.610 veulens opgenomen in het stamboek.

Hengsten kunnen pas ingezet worden, hetzij via inseminatie hetzij via natuurlijke dekking, als ze goedgekeurd werden door een erkende vereniging. Bij de meeste verenigingen gebeurt die goedkeuring tijdens de hengstenkeuring. In 2009 waren er bij de 22 verenigingen 1.364 hengsten goedgekeurd.

Er werden 153 wedstrijden georganiseerd door de stamboeken met een gemiddelde van 51 deelnemers. In totaal waren er 1379 deelnemende paarden. Ten opzichte van 2008 is dit een toename met 36 wedstrijden en bijna 200 deelnemende paarden. Wat bevestigt dat de paardenfokkerij in opmars is.

Meer informatie kan u raadplegen op www.vlaanderen.be/landbouw

In Beeld
13/01/2014 17:24
Vlaamse overheid - Ir. An De Praeter
Photoxpress
Deel deze info: