Eindrapport project Weidescherm (2020-2022) Geen giftige esdoorns rond paardenweiden! 11/02/2022 13:07 2 min

Het project Weidescherm omvat de opdracht ‘Bepalen van adequate beplanting als beschutting voor dieren die buiten gehouden worden’. Een groeiend deel van de bevolking heeft aandacht voor dierenwelzijn en vindt dat een natuurlijke leefomgeving hier deel vanuit maakt. Daarenboven wordt ons klimaat extremer. Specifiek voor Vlaanderen worden meer en langere periodes van droogte en hitte verwacht. In opdracht van het Departement Omgeving onderzochten BOS+ en ILVO hoe het welzijn van runderen, schapen en paarden te garanderen in de weide aan de hand van natuurlijke beschutting.

Deze opdracht bestaat uit verschillende delen.

  • Het eerste deel omvat een literatuurstudie waarin wordt onderzocht wat het effect is van extreme weersomstandigheden op het welzijn van buitendieren, welke voorkeuren ze zelf hebben op vlak van beschutting, microklimaat of voederwaarde én welke boom- en struiksoorten minder geschikt of zelfs giftig zijn. Omdat niet alle bomen de open omstandigheden van een weide even goed verdragen (bv. door wind of betreding), wordt ook dit aspect meegenomen tijdens het onderzoek. We bespreken ook welke eigenschappen van boomsoorten hun effectiviteit als beschutting beïnvloeden, zoals groeisnelheid. Daarnaast vatten we ook de relevante wetgeving en subsidiemogelijkheden samen. Dit rapport fungeert als naslagwerk voor deze literatuurstudie.
  • Voor een breder publiek werd een praktische brochure opgesteld. In deze brochure worden bevindingen uit dit rapport samengevat. Daarnaast worden ter beheersfiches toegevoegd met info over de verschillende types van natuurlijke beschutting (houtkanten, heggen, boomgaarden, etc.).
  • Er worden tien bedrijfsportretten geïntegreerd waaruit blijkt hoe rundvee-, schapen- en paardenhouders de realiteit ervaren. Deze zijn ook raadpleegbaar via de website www.agroforestryvlaanderen.be (Kennis & Tools > Toepassers aan het woord) en kunnen inspirerend werken bij veehouders die zelf ook meer natuurlijke beschutting wensen op hun weiden. De brochure zelf wordt ook gedeeld via bovengenoemde website.
  • Ten slotte kwam er een nieuwe module voor de ‘Agroforestry Planner’, een online beslissingsondersteunende tool, gericht op het ondersteunen van landbouwers bij het maken van een geschikte boomsoortenkeuze en ontwerp van de aanplant. Deze nieuwe module focust op de combinatie van bomen en/of struiken en veeteelt, en zal in eerste instantie gericht zijn op rundvee-, schapen- en paardenhouders. Voor de ontwikkeling van die tool wordt input gebruikt uit de literatuurstudie en de terreinervaringen. De Bodemkundige Dienst van België staat in voor de technische ontwikkeling van deze nieuwe softwaremodule.

U kan het rapport hier downloaden.

Door PaardenPunt Vlaanderen werd in dit onderzoek onderlijnd dat giftige esdoorns niet in de omgeving van paardenweiden horen te staan.

Zie ons dossier “esdoornvergiftiging

In Beeld
11/02/2022 13:08
Deel deze info: