Europees Parlement erkent belang van paardensector voor open ruimte en economie 09/04/2017 15:45 2 min

Op 14 maart 2017 heeft het Europees parlement met 656 van 696 stemmen een resolutie goedgekeurd die het belang van de paardensector erkent voor de open ruimte en de economie in de Europese Unie.
Volgens de Fédération Equestre Internationale (FEI) genereert de sector meer dan 100 miljard euro per jaar. De naar schatting 7 miljoen paardachtigen in de EU, gebruiken minstens 2,6 miljoen hectare land. Meer dan 900.000 banen zijn uitsluitend afhankelijk van de paardensportindustrie in de EU. In de toelichtende nota lezen we bovendien, dat België met 0,046 de hoogste dichtheid “paard per capita” optekent in Europa. Hiermee worden de Vlaamse studies over het economisch belang van de sector uit 2008 en 2016 bevestigd.

In 2016 meldde het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid dat de Vlaamse paardensector in 2014 een omzet realiseerde van minstens 800 miljoen euro. Bovendien stelde de sector dat jaar minstens 2.700 voltijdse equivalenten (VTE) tewerk. Vlaanderen telde meer dan 200.000 paardachtigen. Dat is 70% van het totale aantal in België. Zowel de buitenlandse handel als de fokkerij floreerden. De 23 Vlaamse fokkersverenigingen hielden de stamboeken bij van 33 paarden- of ezelrassen. Ze telden samen niet minder dan 13.570 leden en realiseerden een omzet van 2,8 miljoen euro. Ook de voortplanting van paarden werd nauwgezet begeleid door erkende centra. De verkoop van sperma bestemd voor inseminatie, de transplantatie van embryo’s en de verzorging van geïnsemineerde paarden waren goed voor 12 miljoen euro aan omzet en 100 VTE aan tewerkstelling. Het economisch belang van de Vlaamse Paardensector vertegenwoordigde dan ook een veelvoud van dat van bv. de Zeevisserij.

Verder bevat deze resolutie (2016/2078 INI) van het Europees Parlement interessante beschouwingen over verantwoordelijk eigenaarschap en verantwoordelijke verzorging van paardachtigen.
» Klik hier voor het volledige Nederlandstalige rapport (online - geen grafieken).
» Klik hier om het volledige Engelstalige rapport te downloaden (PDF - met grafieken).
» Klik hier voor de EU-resolutie.

Dat de paardensector nood aan ruimte heeft om zich verder duurzaam te ontwikkelen staat dan ook buiten kijf.
In Beeld
10/04/2017 12:08
Deel deze info: