Gestegen kostprijs, maar ruwvoeder blijft essentieel! 30/01/2019 13:48 2 min

De zomer van 2018 was uitzonderlijk droog. Hierdoor waren de opbrengsten van gras en granen uitzonderlijk laag, met als gevolg schaarste en beduidend gestegen prijzen. NAVEMA, beroepsvereniging van Hippische Ondernemers communiceerde bijgevoegd persbericht, waarin aandacht gevraagd wordt voor de gestegen kosten voor het houden van paarden.

Prijsverhogingen in de maneges en pensionstallen 2018 was een uitzonderlijk slecht jaar voor de ganse landbouwsector. Veel mensen hebben kunnen genieten van het uitzonderlijk warme weer van vorige zomer. Het KMI bestempelde deze droogte dan ook als de meest intense sinds 1976.

Jammer genoeg lieten de gevolgen niet lang op zich wachten. De opbrengst van granen en stro werd sterk beïnvloed, alsook de opbrengst van maïs: deze daalde namelijk met 35%. De opbrengst van grasland bleef ook niet gespaard, ze daalde met 50% en is daarmee het meest getroffen door de droogte.

Welke impact voor de maneges en pensionstallen?

De impact voor maneges en pensionstallen is groot doordat het ruwvoeder dat verkrijgbaar is in het aantal balen met de helft verminderd is. Vervolgens is er omwille van de afname van de graanproductie een daling van de stroopbrengst. Hierdoor krimpt de voorraad steeds meer in, met het gevolg dat men stro moet gaan zoeken in Zuid-Frankrijk, Italië of Spanje, … wat enorme transportkosten met zich meebrengt. De granen zijn een integraal onderdeel van de voeding van paarden en pony's. Doordat de prijs van deze granen steeds stijgt, stijgt de prijs van de samengestelde paardenvoeders mee. In vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar is de kostprijs van tarwe maïs, haver, etc. met 15% gestegen.

Wat betekent dit voor eigenaars van paarden ?

In de afgelopen 15 jaar zijn de vaste kosten voor het voederen en onderhouden van paarden, evenals de personeelskosten echter exponentieel toegenomen. Veel manegehouders zijn daarom gedwongen om hun huurprijzen in 2019 te verhogen. Ook een jaarlijkse indexatie zal door een aantal manegehouders doorgevoerd worden.

NAVEMA VZW is de beroepsvereniging van Hippische Ondernemers in België. Hiertoe behoren onder meer maneges, pensions, ruiterclubs, dekstations, hengstenhouderijen, stoeterijen, melkerijen, dressuurstallen, hoefsmeden, beroepsruiters, gediplomeerde trainers, gediplomeerde lesgevers, producenten en handelaars in toebehoren aan de paardensector (zoals zadels, medicijnen, voeders, transportmiddelen, diverse machines, inrichtingen,...) en leveranciers van diensten aan de paardensector (zoals tandartsen, osteopaten,...).​


Deze gestegen kostprijs neemt niet weg dat voor paarden een correcte voeding noodzakelijk blijft. Daarbij is kwaliteitsvol en vezelrijk ruwvoer essentieel.

Zie ons dossier: https://paarden.vlaanderen/nl/themas/Paardenwelzijn-gezondheid-en-verzorging/Ruwvoer-een-essentieel-onderdeel-van-het-rantsoen

In Beeld
30/01/2019 13:53
Navema
Deel deze info: