Het Vlaams Paardenloket bestaat al vijf jaar 27/03/2015 15:08 4 min


De werking van het Vlaams Paardenloket werd deze maand door het magazine Equitime in de verf gezet. Langs deze weg delen wij dit artikel ook graag met onze trouwe lezers:

Groeiende paardensector heeft steeds meer nood aan het Vlaams Paardenloket

Al meer dan vijf jaar kan iedereen met vragen over paarden en alles wat daarbij komt kijken, gratis terecht bij het Vlaams Paardenloket. En vragen zijn er genoeg: Het loket geeft elke maand zo’n 300 keer tekst en uitleg over allerhande onderwerpen. Vooral aan informatie over vergunningen, verzorging, identificatie, transport en het verhandelen van paarden blijkt een grote nood.
Bovendien vinden nog steeds erg veel nieuwe mensen de weg naar het loket. Tot 55% van de paardenhouders, liefhebbers, overheden,… die contact met het Paardenloket opneemt, doet dit voor de eerste maal. Ook het aantal websitebezoekers, Facebookfans en nieuwsbriefabonnees blijft sterk stijgen. Het websitebezoek blijkt zelfs jaar na jaar bijna te verdubbelen. Het Vlaams Paardenloket bereikt een steeds groter publiek en is ondertussen echt onmisbaar geworden. Het loket doet bovendien ook heel wat meer dan antwoorden op vragen…

Meer dan vragen beantwoorden
In 2009 opende het Vlaams Paardenloket de deuren. De paardensector en de betrokken overheden waren tevreden. Eindelijk was er een officieel aanspreekpunt dat ook acties zou ondernemen om de Vlaamse paardenhouderij verder duurzaam te helpen ontwikkelen. Een jaar eerder bewees een overheidsstudie immers dat de sector sterk onderschat werd, een grote economische meerwaarde genereerde en dus de nodige ondersteuning verdiende. Nu, meer dan vijf jaar later, zit het Paardenloket nog steeds op kruissnelheid. De oorspronkelijke doelstellingen en taken werden uitgebreid met tal van nieuwe projecten, campagnes en evenementen. De drie medewerkers, die er het eerste jaar al bij waren, hebben hun handen meer dan vol.

“Als ik ’s ochtend de deur van onze kantoren in Hoeilaart binnen stap, kan ik vaak moeilijk voorspellen wat er me die dag te wachten staat.”, vertelt manager Jan de Boitselier. “Er verschijnen altijd een aantal verrassende berichten in onze mailbox en meestal duurt het ook niet lang voordat de eerste telefoontjes binnen lopen”. Deze draaien rond zeer uiteenlopende onderwerpen. “Sommige vragen, bijvoorbeeld over het hippische opleidingsaanbod in Vlaanderen, verkeersregelgeving of giftige planten, kunnen we snel en eenvoudig beantwoorden. Maar vaak krijgen we ook erg moeilijke vraagstukken of problemen doorgespeeld. Dan gaan wij op zoek naar een antwoord, een oplossing of naar een andere organisatie die kan helpen. De info die we verzamelen, plaatsen we eveneens op onze website zodat ook anderen deze eenvoudig kunnen vinden. Zo kreeg ik enkele weken geleden de vraag hoe het volgens de regelgeving mogelijk is om grooms op een flexibele manier tewerk te stellen. Vandaag vind je het antwoord tussen de FAQ op onze website.” Ook daar stopt het werk van het Vlaams Paardenloket niet: “Via deze vragen komen vaak reële problemen waar de sector mee geconfronteerd wordt aan het licht. In dat geval nemen wij contact op met de bevoegde overheden om te bekijken of hier iets aan gedaan kan worden. We verlenen dan advies en proberen samen met de overheid een oplossing uit te werken. Soms starten we ook op eigen houtje projecten op, zoals de campagne ‘Paard op de baan? Kalm aan!’, de databank Moederloze Veulens, de Stichting voor paarden in nood,…”

Equilabel

Heel wat projecten van het Vlaams Paardenloket werden dus opgestart als antwoord op de vragen waarmee paardenhouders, liefhebbers, overheden en andere betrokkenen aan kwamen kloppen. Het loont dus zeker de moeite om je problemen en ideeën aan het loket te bezorgen. Eén van de meest ambitieuze projecten is ongetwijfeld het Equilabel, een kwaliteitslabel voor maneges en pensionstallen. Maar liefst 93% van de manege- en pensionstalhouders en meer dan 95% van hun klanten was vragende partij voor een dergelijk label. Bedrijven zagen het project vooral als een manier om zich op positieve wijze te onderscheiden. Hun klanten beschouwden een label als een kwaliteitswaarborg, een hulpmiddel om een goede manege of pensionstal te vinden. Daarom startte het loket, geholpen door VLP, LRV, Navema en Syntra Vlaanderen, in 2012 met de uitwerking ervan. Ondertussen kunnen maneges en pensionstallen zich kandidaatstellen en vinden potentiële klanten al enkele gelabelde bedrijven op de Equilabel-website: www.vlaamspaardenloket.be.

Nog veel groeipotentieel
Net als het publiek van het Vlaams Paardenloket, kent ook de gehele Vlaamse paardensector een grote groei. Het aantal paarden in onze regio stijgt. Waar in 2008 uitgegaan werd van 150.000 paarden in Vlaanderen, zijn er intussen in België meer dan 265.000 paarden geregistreerd, waarvan 186.000 in Vlaanderen. Ook de sportfederaties VLP en LRV tellen elk jaar meer leden. Onder deze leden bovendien heel wat toptalenten die bovenaan de internationale ranglijsten prijken in verschillende hippische sportdisciplines. Ook de internationale paardenhandel vanuit België is sinds 2008 spectaculair toegenomen. Gezien de paardensport wereldwijd steeds meer aan populariteit wint, en onze paarden momenteel verschillende internationale rankings aanvoeren, ligt het in de lijn der verwachtingen dat deze groei ook de komende jaren zal aanhouden.
Een groeiende sector heeft nood aan ondersteuning en ook daarom is het Vlaams Paardenloket ondertussen een – onmisbaar – begrip geworden. Maar er is nog veel groeipotentieel, zowel voor het loket, als voor de sector.

Tekst: Equitime

In Beeld
30/03/2015 10:25
Het Vlaams Paardenloket
Deel deze info: