Kosten voor de ophaling van gestorven paarden 23/12/2020 10:10 2 min

Vanaf 1 januari 2021 maakt de OVAM een onderscheid tussen paardachtigen die gehouden worden als gezelschapsdier, en paarden die gehouden worden als landbouwdier. Dit heeft gevolgen voor de financiering van de ophaling van dode paardachtigen(*).

Tot nu toe werden de kosten van de ophaling en verwerking van gestorven landbouwdieren, waaronder paardachtigen, bij particulieren betaald door het Vlaamse Gewest. Deze steunmaatregel is echter enkel bedoeld voor landbouwdieren, terwijl veel paarden eerder een functie als gezelschapsdier hebben. De kosten voor de ophaling en verwerking van dode gezelschapsdieren moeten betaald worden door de eigenaar.

In 2010 stelde de Europese wetgeving (**) regels vast omtrent de identificatie van paardachtigen.
Deze dieren moeten binnen een jaar na geboorte geïdentificeerd worden (via microchip, paspoort en registratie in de centrale databank). Ze krijgen dan een sanitaire status ”behouden of uitgesloten voor menselijke consumptie”.

Vanaf 1 januari 2021 beschouwt de OVAM paardachtigen met de status

  • “behouden voor de voedselketen” als landbouwdieren
  • “uitgesloten voor de voedselketen” als gezelschapsdieren

Dieren die niet gechipt zijn worden automatisch als gezelschapsdieren beschouwd.

Gevolgen voor eigenaars van paardachtigen

Mijn paardachtige is gechipt als “behouden voor de voedselketen”

  • het dier moet binnen 24 uur na overlijden met chipnummer gemeld worden aan Rendac;
  • indien uw paard als landbouwdier kan worden beschouwd betaalt u aan Rendac minimaal een vast bedrag. Na verificatie kan hiervan een deel worden terugbetaald.

Mijn paardachtige is gechipt als “uitgesloten voor de voedselketen” of niet gechipt

  • het dier moet binnen 24 uur na overlijden met chipnummer gemeld worden aan Rendac;
  • er is geen steunbedrag voorzien. U staat zelf in voor de kosten van de ophaling en verwerking.

Bijkomende verplichtingen voor de eigenaar:
U meldt de dood van het dier rechtstreeks in de centrale gegevensbank (www.horseid.be) of u meldt de dood aan de Belgische Confederatie van het Paard die de databank aanpast. U bezorgt het paspoort aan een instantie van afgifte. De instantie van afgifte controleert de dood van het dier in de centrale gegevensbank. Het identificatiedocument wordt vervolgens door de instantie van afgifte ongeldig gemaakt, en daarna vernietigd of teruggestuurd naar de houder.


De opgave van het chipnummer bij de melding aan het destructiebedrijf is niet voldoende!

vanaf 01-01-2021 zal Rendac € 140,50 (excl. btw) aanrekenen aan de melder van het kadaver. Indien het dier volgens de gegevens van de databank behouden is voor de voedselketen (manuele controle door OVAM), stort OVAM € 40 aan Rendac die op zijn beurt € 40 terugbetaalt aan de melder. Zie: https://ovam.vlaanderen.be/krengenfinanciering

* Paarden (paardachtigen) : de dieren, gedomesticeerd of wild, van het paardengeslacht, zebra’s, ezels en hun kruisingsproducten inbegrepen

** Verordening 504/2008 van de Commissie van 6 juni 2008 ter uitvoering van de Richtlijnen 90/426/EEG en 90/427/EEG van de Raad wat betreft methoden voor de identificatie van paardachtigen , nu vervangen door verordening 2015/262 van de Commissie van 17 februari 2015 tot vaststelling van voorschriften overeenkomstig de Richtlijnen 90/427/EEG en 2009/156/EG van de Raad met betrekking tot de methoden voor de identificatie van paardachtigen

In Beeld
25/04/2024 09:52
OVAM
Deel deze info: