Levensbeëndiging van het paard 03/04/2019 07:27 1 min

De helft van de in België geregistreerde paardachtigen is uitgesloten voor de slacht. In functie van dierenwelzijn lijkt dat een positieve evolutie, maar dat is het in praktijk jammer genoeg niet altijd.

Veel paarden die niet meer bruikbaar zijn blijven leven, hoewel ze diverse klachten vertonen.

​Het is de verantwoordelijkheid van de paardeneigenaars om voor hun dieren de nodige zorg te bieden en ook om wanneer de tijd daarvoor is aangebroken de beslissing te nemen tot levensbeëindiging. Dat kan door slachten of door euthanasie.

​Het is geen optie om deze zorg of verantwoordelijkheid af te schuiven op anderen. De paardenasielen zitten overvol met in beslag genomen verwaarloosde paarden.

​Bij paarden die door ouderdom of andere redenen ernstige pijn lijden, is het de verantwoordelijkheid van de eigenaar om levensbeëindiging te overwegen. In samenspraak met uw praktijkdierenarts kan u overleggen of dit paard nog behandeld kan worden om het nog pijnvrij te laten leven. De eigenaar zal dan moeten uitmaken of hij de daaraan verbonden kosten wenst te dragen dan wel de beslissing te nemen tot levensbeëindiging door slacht of euthanasie.

Voor dergelijke paarden nog een nieuwe eigenaar zoeken is geen correcte optie, noch tegenover het paard, noch tegenover een potentiële nieuwe eigenaar.

In Beeld
03/04/2019 07:30
Deel deze info: