Mededeling FAVV: Brexit 27/09/2019 08:10 2 min

Ondanks de onzekerheid moeten bedrijven zich (blijven) voorbereiden op de Brexit. Het FAVV en de EU ondersteunen hen daarbij.

 

Ondanks de onzekerheid en de volatiliteit van de situatie, moeten de bedrijven zich (blijven) voorbereiden op de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op 31 oktober 2019. Om hen daarbij te helpen, verschaffen de Europese Commissie en de Belgische autoriteiten de nodige informatie en hulpmiddelen. In België geeft het "Brexitportaal" op de website www.belgium.be een overzicht van wat zaakvoerders moeten weten over de mogelijke impact van de Brexit op hun bedrijf (douane, FAVV, economische zaken, geneesmiddelen,…). De Europese Unie heeft bovendien hulpmiddelen ontwikkeld zoals de impact scan of een checklist om de bedrijven te helpen om zich voor te bereiden. In dit verband heeft het FAVV ook een website gelanceerd die specifiek gewijd is aan de Brexit : https://www.favv.be/brexit

De deadline van 31 oktober 2019 is slechts 5 weken verwijderd. Alle actoren moeten daarom nu de nodige definitieve aanpassingen in hun plannen maken met betrekking tot een uittreding zonder een overeenkomst op 1 november 2019.

Om bedrijven te helpen hun paraatheid te verifiëren en de acties te identificeren die nog nodig zijn om hun voorbereidingen af ​​te ronden, heeft de Europese Commissie een "Brexit paraatheidschecklist" beschikbaar gesteld. Alle marktdeelnemers worden uitgenodigd om dit soort hulpmiddelen te gebruiken.

https://ec.europa.eu/info/files/brexit-preparedness-checklist

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en

Wat met name de handel in goederen betreft, moeten marktdeelnemers zich voorbereiden op belangrijke gevolgen op het gebied van douaneformaliteiten, indirecte belastingen en, in voorkomend geval, sanitaire en fytosanitaire controles vanaf 1 november 2019. Verboden of beperkingen kunnen ook van toepassing zijn op sommige goederen die de EU binnenkomen of verlaten vanuit of naar het Verenigd Koninkrijk, wat betekent dat import- of exportvergunningen vereist kunnen zijn.

Alle partijen in de toeleveringsketen moeten zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden voor het vervullen van alle vereiste formaliteiten en moeten ervoor zorgen dat de vereiste documentatie en certificeringen in orde zijn.

Specifieke informatie over Brexit over sanitaire en fytosanitaire controles is beschikbaar voor België op: https://www.favv-afsca.fgov.be/brexit/ ; voor Frankrijk op: https://agriculture.gouv.fr/le-brexit-et-les-controles-sanitaires-et-phytosanitaires en voor Nederland op: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/brexit/.


Contact: brexit@favv-afsca.be

In Beeld
27/09/2019 08:13
FAVV
Deel deze info: