Memorandum beleid paardensector 2014-2019 09/01/2014 14:04 1 min

Met het oog op de verkiezingen in 2014 stelde de paardensector (Vlaamse Confederatie van het Paard - VCP) een uitgebreid memorandum op met voorstellen en aandachtspunten voor de beleidsperiode van 2014-2019.

De paardenhouderij is onmiskenbaar een “nieuwe economische drager” op het platteland, die inkomsten en economische bedrijvigheid genereert en ook een belangrijke maatschappelijke en sociale rol vervult. Nu de paardensector van overheidswege meer en meer erkenning krijgt, dringt de vzw Vlaamse Confederatie van het Paard er bij alle politieke partijen op aan om verder te gaan op de ingeslagen weg en de reeds genomen initiatieven ten voordele van de paardensector te bestendigen en verder uit te bouwen.

» Klik hier voor het volledige memorandum.
In Beeld
KVM
01/12/2014 17:29
Vlaams Paardenloket
Vlaams Paardenloket
Deel deze info: