Minstens 800 miljoen euro omzet en 2.700 voltijds tewerkgestelden in Vlaamse paardensector 23/03/2016 16:27 2 min

Nieuwe studie Departement Landbouw en Visserij

Het Departement Landbouw en Visserij stelde vast dat de Vlaamse paardenhouderij in 2014 een omzet realiseerde van minstens 800 miljoen euro. Bovendien stelde de sector dat jaar minstens 2.700 voltijdse equivalenten (VTE) tewerk.

In 2014 telde Vlaanderen maar liefst 201.814 paardachtigen. Dat is 70% van het totale aantal in België. Zowel de buitenlandse handel als de fokkerij floreren. De 23 Vlaamse fokkersverenigingen houden de stamboeken bij van 33 paarden- of ezelrassen. Ze tellen samen niet minder dan 13.570 leden en realiseren een omzet van 2,8 miljoen euro. Ook de voortplanting van paarden wordt nauwgezet begeleid door erkende centra. De verkoop van sperma bestemd voor inseminatie, de transplantatie van embryo’s en de verzorging van geïnsemineerde paarden zijn goed voor 12 miljoen euro aan omzet en 100 VTE aan tewerkstelling.

Het sportieve en recreatieve gebruik van paarden geniet een grote populariteit in Vlaanderen. Vijf Vlaamse renverenigingen organiseren paardenwedrennen, goed voor 266,6 miljoen euro aan inkomsten. Daarnaast wordt ook heel wat energie gestoken in het trainen van paarden voor draf en galop en in het organiseren en begeleiden van sportkampen en sportwedstrijden. Paarden vindt men ook terug op agrarische bedrijven, op maneges en bij de politie. Er zijn in Vlaanderen 475 maneges en pensionstallen waar paarden ondergebracht worden. Dat genereert een omzet van 106 miljoen euro en 1.681 VTE aan tewerkstelling. Ook de veterinaire zorg krijgt heel wat aandacht. In Vlaanderen zijn 421 dierenartsen gemachtigd om paarden te behandelen en een vijftal professionele en moderne paardenklinieken staan ter beschikking voor kwaliteitsvolle zorg. De diergeneeskunde boekt een omzet van 25 miljoen euro en een tewerkstelling van bijna 200 VTE.

De paardenvleesverwerking is eveneens een economisch belangrijke activiteit in Vlaanderen. Een viertal gespecialiseerde bedrijven verwerkten in 2014 bijna 30.000 ton paardenvlees, goed voor een omzet van 115 miljoen euro en een tewerkstelling van 120 VTE. De Vlaamse consumptie van paardenvlees ligt, met 0,7 kg per capita per jaar, vrij laag in vergelijking met de totale vleesconsumptie. De omzet uit de verkoop van paardenvlees via slagers en de grootdistributie wordt geraamd op 65 miljoen euro.

Het is de bedoeling om dit eerste rapport in de toekomst op regelmatige basis verder te actualiseren en waar mogelijk, uit te breiden met nog ontbrekende gegevens.

» Klik hier voor de volledige studie.
In Beeld
21/04/2016 14:55
Departement Landbouw en Visserij | PaardenPunt Vlaanderen
Deel deze info: