Monitoringrapport over de paardensector geactualiseerd 07/10/2021 11:12 1 min

Het geactualiseerd rapport ‘De paardensector in Vlaanderen - 2020’ is online gepubliceerd. U kan het rapport terugvinden via:

Eind 2020 waren er in Vlaanderen bijna 200.000 paardachtigen geregistreerd. Dat komt overeen met 14 paardachtigen per vierkante kilometer of 30 paardachtigen per 1000 inwoners. De Vlaamse overheid erkent fokkersverenigingen voor het opstellen en het bijhouden van een stamboek. In 2020 waren er 23 erkende stamboekverenigingen die samen 34 stamboeken voor paarden, pony’s en ezels beheren. De stamboekverenigingen tellen ruim 14.000 leden. Er werden in 2020 meer dan 12.000 veulens ingeschreven in de Vlaamse stamboeken. De stamboekverenigingen realiseerden in 2019 een omzet van 3,8 miljoen euro.

In 2020 bedroeg de geraamde omzet voor het geheel van de voortplantingsactiviteiten in de 108 erkende centra ongeveer 21 miljoen euro en werden er meer dan 100 voltijdequivalenten (vte’s) tewerkgesteld. Het aantal erkende centra blijft stabiel, terwijl de totale omzet met de helft toegenomen is. Dat is toch wel een zeer spectaculair cijfer.

Het economisch belang van de buitenlandse handel is ook aanzienlijk. Volgens de gegevens van Eurostat werden in 2020 bijna 3500 levende paarden ter waarde van 65 miljoen euro uitgevoerd vanuit Vlaanderen. De helft hiervan waren fokdieren. Wij kweken immers raspaarden die wereldwijd erkend worden. De belangrijkste afzetlanden voor onze fokdieren zijn Frankrijk, Ierland, Duitsland en Italië.

Het geactualiseerd monitoringrapport zal een basis vormen voor overleg met PaardenPunt Vlaanderen voor toekomstig beleid inzake paardenhouderij.

Het is alvast indrukwekkend op welke wijze onze Vlaamse paarden overal in de wereld aan de slag zijn.

In Beeld
07/10/2021 11:16
Deel deze info: