Niet-commercieel verkeer van paardachtigen zonder gezondheidscertificaat tussen BENELUX en Frankrijk – Nieuwe datum voor de wijziging van de regeling met Frankrijk: 28/03/2022 28/02/2022 15:52 1 min

Zoals reeds gecommuniceerd moet de regeling van 2017 tussen België, Frankrijk, Nederland en het Groothertogdom Luxemburg worden gewijzigd omwille van de inwerkingtreding van de Europese diergezondheidswetgeving (Animal Health law - AHL). Deze regeling geeft onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om paardachtigen te verplaatsen zonder een gezondheidscertificaat voor bepaalde niet-commerciële verplaatsingen.

VERPLAATSINGEN BELGIË - FRANKRIJK

Voor de verplaatsingen tussen België en Frankrijk wordt reeds een nieuwe regeling voorbereid. Paardachtigen zullen in de toekomst enkel zonder gezondheidscertificaat kunnen worden verplaatst voor bepaalde soorten verplaatsingen tussen grensgebieden. De betrokken Franse grensdepartementen zijn reeds gekend: Aisne, Ardennen, Maas, Meurthe-et-Moselle, Nauw van Calais en Noorderdepartement. Frankrijk en België hebben als doel om het volledige Belgische grondgebied als grensgebied te erkennen. Dit laatste moet echter nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie.

De inwerkingtreding van de nieuwe regeling, dat werd voorzien op 1 maart, wordt uitgesteld tot 28 maart 2022 omdat sommige details nog met de Franse autoriteiten moeten worden verduidelijkt. Dit betekent dat alle paardachtigen die vanaf deze datum tussen België en andere Franse departementen dan bovenstaande worden verplaatst, vergezeld moeten gaan van een gezondheidscertificaat. Verdere details zullen worden gecommuniceerd zodra de regeling wordt goedgekeurd.


VERPLAATSINGEN BELGIË - NEDERLAND - GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG

Ter herinnering: er wordt ook gewerkt aan een nieuwe regeling voor de verplaatsingen tussen België, Nederland en Luxemburg. Tot de publicatie ervan blijft de regeling van 2017 echter van toepassing. Hier zijn dus momenteel nog geen wijzigingen.

In Beeld
28/02/2022 15:54
FAVV
Deel deze info: