Niet-commercieel verkeer van paardachtigen zonder gezondheidscertificaat tussen Benelux en Frankrijk - Wijziging van de regeling met Frankrijk 03/01/2022 08:51 1 min

Na de inwerkingtreding van de Europese diergezondheidswetgeving (AHL) moet het memorandum van 2017 tussen België, Frankrijk, Nederland en het Groothertogdom Luxemburg worden gewijzigd. Dit memorandum geeft onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om paardachtigen te verplaatsen zonder een gezondheidscertificaat voor de volgende niet-commerciële verplaatsingen:

  • paardachtigen die voor sportieve of recreatieve doeleinden worden bereden of geleid (of daartoe bestemd zijn);
  • paardachtigen waarmee wordt deelgenomen aan culturele manifestaties;
  • paardachtigen die exclusief voor beweiding of voor werkzaamheden zijn bestemd, voor een maximale duur van 90 dagen;
  • paardachtigen die vervoerd worden omwille van diergeneeskundige redenen (met inbegrip van handelingen gericht op de voortplanting, indien deze worden uitgevoerd in een dierartsenpraktijk/ dierenartsenkliniek of door een dierenarts).Verplaatsingen België - Frankrijk

Voor de verplaatsingen met Frankrijk wordt een nieuw protocol voorbereid; de afwijking van de eis inzake het gezondheidscertificaat zal worden beperkt tot niet-commercieel verkeer tussen België (het hele grondgebied) en de volgende departementen: Aisne, Ardennen, Maas, Meurthe-et-Moselle en Nord.

Deze nieuwe regel zal vanaf 1 februari 2022 van toepassing zijn. Dit betekent dat alle paardachtigen die vanaf deze datum tussen België en andere Franse departementen dan bovenstaande worden verplaatst, vergezeld moeten gaan van een gezondheidscertificaat.Verplaatsingen België - Nederland - Groothertogdom Luxemburg

Er wordt ook gewerkt aan een nieuw protocol. Tot de publicatie ervan blijft het memorandum van overeenstemming van 2017 echter van toepassing op het niet-commercieel verkeer tussen België, Nederland en het Groothertogdom Luxemburg. Er zijn dus geen wijzigingen.

In Beeld
03/01/2022 08:53
FAVV
Deel deze info: