Niet-commerciële verplaatsing van paardachtigen zonder gezondheidscertificaat tussen BENELUX en Frankrijk – wijziging van het memorandum met Frankrijk vanaf 28/03/22 24/03/2022 07:29 2 min

Zoals reeds gecommuniceerd moet het memorandum van 2017 tussen België, Frankrijk, Nederland en het Groothertogdom Luxemburg, dat niet-commerciële verplaatsingen van paarden van en naar het volledige grondgebied van deze landen toestond, worden gewijzigd omwille van de inwerkingtreding van de Europese diergezondheidswetgeving (Animal Health law - AHL). Dit memorandum geeft onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om paardachtigen te verplaatsen zonder een gezondheidscertificaat voor bepaalde niet-commerciële verplaatsingen.

VERPLAATSINGEN BELGIË - FRANKRIJK

Voor de verplaatsingen tussen België en Frankrijk werd er een nieuw memorandum opgesteld. Paardachtigen zullen in de toekomst enkel zonder gezondheidscertificaat kunnen worden verplaatst voor bepaalde soorten verplaatsingen tussen grensgebieden en dus niet meer voor het volledige grondgebied van Frankrijk. De betrokken Franse grensdepartementen waarbij er kan worden afgeweken van het gezondheidscertificaat zijn: Aisne, Ardennen, Maas, Meurthe-et-Moselle, Nauw van Calais en Noorderdepartement. Frankrijk en België hebben als doel om het volledige Belgische grondgebied als grensgebied te erkennen. Dit laatste moet echter nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie.

Het nieuwe memorandum zal op 28 maart in werking treden. Dit betekent dat alle paardachtigen die vanaf deze datum tussen België en andere Franse departementen dan bovenstaande worden verplaatst, vergezeld moeten gaan van een gezondheidscertificaat.

De afwijking van de eis inzake het gezondheidscertificaat geldt enkel voor verplaatsingen binnen de betrokken grondgebieden met het oog op:

• recreatieve activiteiten;

• tentoonstellingen, sportieve, culturele en soortgelijke activiteiten;

• het weiden van dieren in weidegebieden;

• door paardachtigen verrichte werkzaamheden.

De exploitanten moeten hun paardachtigen uiteraard terugbrengen naar het land van vertrek wanneer de verplaatsing waarvoor de afwijking geldt, is beëindigd.

Om te genieten van deze maatregel moeten de paardachtigen bovendien geïdentificeerd zijn overeenkomstig de wetgeving (identificatiedocument en elektronisch identificatiemiddel met streepjescode in het paspoort of een ander, door het partnerland officieel erkend identificatiemiddel dat uitdrukkelijk aan het paspoort is gekoppeld). De paardachtigen moeten ook geregistreerd zijn in de centrale databank van het land waar ze gewoonlijk worden gehouden.

VERPLAATSINGEN BELGIË - NEDERLAND - GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG

Ter herinnering: er wordt ook gewerkt aan een nieuw memorandum voor de verplaatsingen tussen België, Nederland en Luxemburg. Tot de publicatie ervan blijft het memorandum van 2017 echter van toepassing. Hier zijn dus momenteel nog geen wijzigingen.

In Beeld
24/03/2022 07:31
FAVV
Deel deze info: