Nieuw: Registreer nu je inrichting op Horseid! 09/02/2022 13:26 1 min

Naar aanleiding van de bekendmaking van de nieuwe Europese diergezondheidswet, moeten inrichtingen waar paardachtigen worden gehouden vanaf 9 februari 2022 geregistreerd zijn via de website www.horseid.be/extranet

De nieuwe Europese diergezondheidswet (Animal Health Law) maakt deel uit van een reeks maatregelen van de Europese Unie om de gezondheids- en veiligheidsnormen voor de hele landbouwsector en voedselketen te versterken.

Deze nieuwe wet werd in een verordening gegoten, wat betekent dat de regels rechtstreeks toepasselijk zijn in de verschillende Europese lidstaten. Dit heeft tot gevolg dat al deze regels in de hele EU geharmoniseerd zijn.

Wat de paardensector betreft, is een belangrijke wijziging de verplichting om inrichtingen waar paardachtigen worden gehouden met ingang van 9 februari 2022 te registreren. Zij zullen een registratienummer toegekend krijgen. Er wordt een periode voorzien om dit in regel te stellen tot en met 31 juli 2022 voor elke verantwoordelijke van een inrichting.

Onder inrichtingen wordt verstaan: plaatsen waar paardachtigen worden gehouden, zoals stallen, boxen en weiden. Iedere exploitant van een geregistreerde inrichting waar paardachtigen woren gehouden dient tevens een register bij te houden. Dit register bevat volgende gegevens van de paardachtige:

  • Unieke code (UELN-nummer)
  • Geboortedatum
  • De datum van de natuurlijke dood, het verlies of de slacht
  • Het unieke registratie- of erkenningsnummer van de inrichting van oorsprong / bestemming van de dieren, indien zij uit een andere inrichting afkomstig / bestemd zijn
  • Data waarop de verplaatsingen plaatsvinden

U vindt twee voorbeelden van een register onderaan volgende link terug: https://cbc-bcp.be/mijn-inrichting/

Meer informatie en een instructievideo vindt u hier terug.

Vragen? Mail naar info@horseid.be of bel naar +32(0)2/478.27.54 (selecteer optie 3 in het keuzemenu)

In Beeld
30/08/2023 11:47
BCP - CBC
Deel deze info: