Dialoogdag economie en de paardensector: Ondanks een omzet van meer dan 800 miljoen euro per jaar, nog heel wat drempels weg te werken. 13/10/2017 09:06 3 min

Verschillende studies van de Vlaamse overheid toonden aan dat de paardensector een grote troef is voor de Vlaamse economie. De kranten stonden deze week vol met de goede resultaten van onze stamboeken en onze paarden, BWP en Halifax van het Kluizebos, staan op nummer één van de WBFSH-rankings voor springpaarden(stamboeken). Helaas wordt de hippische sector ook geconfronteerd met heel wat beperkingen. Vooral op vlak van transport, export, identificatie en registratie, ruimtelijke ordening, ... bestaan er heel wat meer beperkingen dan in andere EU-lidstaten. Om deze problemen aan te pakken organiseerde PaardenPunt Vlaanderen bij European Horse Services te Meetkerke een dialoogdag met vertegenwoordigers vanuit gans de sector en de betrokken overheden.

Vice-eersteminister Kris Peeters was in extremis verhinderd wegens de debatten in de plenaire nav de Regeringsverklaring. In zijn naam sprak de heer Henk Mahieu, directeur van de Cel Internationaal van het kabinet, zijn toespraak uit. Daarin onderlijnde hij zijn blijvende betrokkenheid bij de paardensector.

Filip Vande Capelle, CEO van European Horse Services kaartte onder andere het probleem van de hoge invoerrechten op paarden aan . “In bijvoorbeeld Nederland geeft men onmiddellijk vrijstelling van invoerrechten mits voorlegging ven een stamboekverklaring slecht 95 euro kost. In België moet men 11,5 % invoerrechten betalen die men weliswaar terugkrijgt van de douane doch dit pas na een periode die kan oplopen tot één jaar en mits betaling van een veel hogere administratieve kost van 300 tot 500 euro. Dit verschil geeft ons een zeer groot concurrentienadeel ten opzichte van Nederland en ook andere Europese landen waar dergelijke taks onbestaande is of veel lager ligt.”

Strikte sanitaire controles zijn van belang voor het vrijwaren van onze exportmogelijkheden, doch er werden toch een aantal mogelijkheden gezien om efficiënter te werken.

Verschillende paardenhouders ondervonden en ondervinden problemen aangaande ruimtelijke ordening. Vaak vallen dergelijke problemen toe te schrijven aan het feit dat paardenhouderij – in tegensteling tot in de meeste andere EU-lidstaten – niet als een landbouwactiviteit wordt aanzien.

PaardenPunt Vlaanderen wil met deze dialoogdag de concurrentiepositie van onze hippische ondernemingen verbeteren en onze Vlaamse paardensector verder naar de top brengen.

Daartoe werden een aantal to do’s opgelijst, waaronder:

Douane

  • Streven naar vereenvoudiging en uniformisering met onze buurlanden van de douanerechten en -procedure.

Communiceren van

  • Ondersteuningsmogelijkheden bij FIT en Agentschap Innoveren & Ondernemen.
  • Regelgeving naar paardenhouders, in het bijzonder ook naar buitenlanders die hier actief zijn.

Export naar derde landen

  • Betere ondersteuning vanuit het FAVV om, voor de landen waarmee nog géén bilateraal akkoord werd afgesloten, de export te faciliteren.

BTW-tarief binnen de EU

  • Aandringen dat alle lidstaten zich conformeren aan de uitspraak van het Europees Hof van Justitie.

Streven naar administratieve vereenvoudiging

  • Traces mogelijkheid voor digitaal certificaat Canada en Chili : uitbreiden naar andere landen,
  • Digitaliseren certificaten waar mogelijk,
  • Onderzoeken mogelijkheid “bureelcertificaat” voor export van sperma en embryo’s.

Vakbekwaamheid beroepschauffeur - Code 95

  • Pleiten voor uniforme toepassing binnen de EU voor wat betreft de uitzonderingen en het ‘mobilhome’-statuut.

Maneges en pensionstallen

  • Ondersteunen van bedrijven die correct werken tegenover oneerlijke concurrentie door zwartwerk.

Ruimtelijke ordening : last but not least, de bij de dialoogdag ruimtelijke ordening genoteerde problemen zijn nog niet opgelost; er is een amendement op komst dat tegemoetkomt aan de noden van de particuliere paardenhouder, doch professionele paardenhouderijen signaleren dat dringend het destijds met ADLO afgestemde beoordelingskader, desgevallend in een verfijnde vorm, opnieuw toegepast zou moeten worden. Verschillende bedrijven vertrokken reeds uit Vlaanderen …

Redactie: PaardenPunt Vlaanderen

Copyright @ PaardenPunt Vlaanderen

Nieuwsbericht Vilt.

Toespraak minister Kris Peeters uitgesproken door Henk Mahieu

In Beeld
26/10/2017 06:59
Deel deze info: