Opgelet: Niet elke inspecteur mag uw paardenhouderij betreden en controleren! 30/03/2014 15:08 2 min

Opgelet: Niet elke inspecteur mag uw paardenhouderij betreden en controleren!
Niet iedereen die zich inspecteur noemt, heeft de bevoegdheid om bedrijven te controleren.

De zogenaamde “inspecteur-dierenarts" is een ambtenaar van een openbare dienst, met specifieke bevoegdeden, die zich ook moet kunnen legitimeren.


Indien u een bezoek van een "inspecteur" krijgt, moet hij in staat zijn om een legitimatiekaart van een openbaar ambtenaar voor te leggen. Indien dit niet het geval is, mag hij uw eigendom niet betreden. U kan hem dus de toegang tot uw bedrijf weigeren.

Als iemand zich als inspecteur voorstelt of handelingen verricht en een gedrag vertoont dat voorbehouden is aan openbare ambtenaren, begaat die persoon een overtreding en kan hij op grond van artikel 227 van het strafwetboek gestraft worden:

" Hoofdstuk VI – aanmatiging van ambten, va, titels of van een naam.
227 Art . Hij die zich inmengt in openbare ambten, hetzij burgelijke of militaire, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot twee jaren."


Inspecteurs van de asielen of meldpunten voor dierenverwaarlozing, bijvoorbeeld, zijn geen openbare ambtenaren en hebben niet het recht om als dusdanig op te treden. Doen zij dat wel, dan begaan zij een overtreding.

Indien u bezoek krijgt van een inspecteur, vraag hem dan om zich te legitimeren/identificeren. Indien deze persoon geen officiële legitimatiekaart kan voorleggen (aanmatiging), dan kan u klacht neerleggen bij de lokale politie.
» Klik hier om klacht neer te leggen.

Als u wenst dat er een grondig onderzoek ingesteld wordt en de zaak zeker voor de raadkamer komt, dan kan u klacht met burgerlijke partijstelling indienen bij de onderzoeksrechter. Dit kan het slachtoffer zelf doen, doch meestal laat men dat over aan een advocaat.
» Klik hier om klacht neer te leggen bij de onderzoeksrechter.

Officiële mededeling

Hieronder vindt u de officiële mededeling van de FOD Volksgezondheid omtrent deze materie (incl. wettelijk kader voor de bevoegdheden voorbehouden aan de inspecteur-dierenarts en een model van legitimatiekaart).

Mededeling: Inspecteur-dierenarts - Titel, wettelijk kader, legitimatiekaart| FOD Volksgezondheid (5 maart 2014): Lees online of Download

Meer info

» Klik hier voor een volledig dossier over paardenverwaarlozing, -opvang en -adoptie in Vlaanderen.
In Beeld
FOD Volksgezondheid - BCP - KVM
30/09/2022 10:24
FOD Volksgezondheid