Opgelet voor esdoorns! 04/04/2020 16:48 2 min

Hoewel de coronacrisis ons leven momenteel volledig beheerst, mogen we enkele essentiële zaken niet vergeten. De heerlijke temperaturen die we nu ervaren, brengen voor onze paarden weer een gevaar met zich mee: Esdoornvergiftiging.

Zowel in de lente als in de herfst (tot de eerste - grondige - vorst) is het gevaarlijk om paarden te plaatsen op weides waar esdoorns, meer specifiek de gewone esdoorn en de vederesdoorn, in de omgeving staan. Gebruik deze risicoweides in de risicoperiodes enkel als er genoeg gras op staat en/of er voldoende bijvoedering aanwezig is.

Hoe weet ik of mijn paard esdoornvergiftiging heeft opgelopen?

De symptomen treden vlug op. Soms worden ze kort voorafgegaan door sufheid, lichte kolieksymptomen of stijfheid.

Paarden die aan esdoornvergiftiging lijden, worden vaak ofwel dood gevonden op de weide ofwel neerliggend op de zijde. In dat laatste geval zijn ze erg moeilijk recht te krijgen. Het is ook mogelijk dat de paarden rechtstaand, maar rillend, zwetend of stijf aangetroffen worden. Doorgaans zijn de dieren suf en houden ze het hoofd laag. Andere symptomen zijn donkere urine en soms een sterk opgezette blaas, een licht gestegen of gedaalde temperatuur, koliek, moeilijkheden met slikken, een slokdarmobstructie en een steeds moeilijkere ademhaling.

Ecologische alternatieven

Niet alleen door particulieren maar ook op het openbaar domein langs autosnelwegen, wegen en waterwegen, werden in het verleden vaak esdoorns aangeplant. In afwachting van verder onderzoek en zolang er geen definitief uitsluitsel is over welke esdoornsoorten gevaarlijk zijn, is het aangewezen alternatieve boomsoorten te gebruiken in de omgeving van weiden en paardenhouderijen waar paarden voedsel opnemen.

Er bestaan immers voldoende inlandse boomsoorten die gemakkelijk in hakhout beheerd kunnen worden en snelle en goede groenschermen vormen:

  • Alnus glutinosa (zwarte els)
  • Alnus incana (witte els)
  • Fraxinus excelsior (gewone es)
  • Prunus avium (zoete kers)
  • Castanea sativa (tamme kastanje)

Meer informatie vindt u terug in ons dossier rond esdoornvergiftiging: https://paarden.vlaanderen/nl/themas/Paardenwelzijn-gezondheid-en-verzorging/Esdoornvergiftiging-bij-paarden-atypische-myopathie

Meld gevallen van esdoornvergiftiging!

Mocht een geval bij u bekend zijn, willen wij u vragen om dit te melden zodat onderzoekers het nodige kunnen doen om het aantal nieuwe slachtoffers tot een minimum te beperken:

» Klik hier om een geval te melden als paardenhouder / eigenaar.

» Klik hier om een geval te melden als dierenarts.

In Beeld
04/04/2020 16:52
Deel deze info: