Opgelet voor Jacobskruiskruid 04/06/2018 14:56 2 min

Jacobskruidkruid vormt een ernstig gevaar voor paarden, pony's en ezels. Het eten van dit kruid kan voor deze dieren de dood betekenen. Overleven zij een vergiftiging, dan zullen zij nooit volledig herstellen.

» Klik hier voor een volledig dossier over jacobskruiskruid.

Jacobskruiskruid valt erg moeilijk te bestrijden en vermenigvuldigt zich snel. Het is dus alarmerend om elke zomer opnieuw te moeten vaststellen dat dit gevaarlijke kruid steeds meer voorkomt. Ook vandaag is dit weer overduidelijk. Jacobskruiskruid verovert talloze weiden, natuurgebieden, perceelranden, wegbermen... Sommige staan zelfs overvol.

U kan jacobskruiskruid bestrijden door de plant handmatig te verwijderen (met wortels) of herhaaldelijk te maaien (voor de zaadzetting). U treedt daarnaast best preventief op door de weide regelmatig te maaien en te bemesten zodat er een grastapijt met goed gesloten zoden ontstaat waarin jacobskruiskruid geen kans tot kieming krijgt. Ook de natuurlijke vijanden van de plant, waaronder de rupsen van de mooie jacobsvlinder, worden op sommige plaatsen gebruikt om de plant te bestrijden.

Jacobskruiskruid komt regelmatig voor op wegbermen, in natuurgebieden, … en verspreidt zich via daar verder. Chemische bestrijding is hier in principe niet toegelaten. Plaatselijk regelmatig kort maaien en bloei vermijden helpt verspreiding in aanpalende graas- en hooiweiden te voorkomen.

Gevaar

Een langdurige opname van, zelfs een geringe, dagelijkse hoeveelheid jacobskruiskruid kan de lever van paardachtigen ernstig aantasten, met ziekte en mogelijk sterfte als gevolg. Bij paarden met leverinsufficiëntie of –cirrose wordt steeds eerst aan jacobskruiskruidvergiftiging gedacht als mogelijke oorzaak. Er bestaat geen specifieke therapie en wegens de slechte genezingskansen zijn vooral preventieve maatregelen aangewezen.
Onder normale omstandigheden zullen de paarden het vies smakende (bittere) plantje vermijden. Indien er voldoende gras beschikbaar is, raken ze het jacobskruiskruid dus meestal niet aan. Als de plant verdroogt (in tijden van droogte of na het maaien), verdwijnt echter de bitterheid en wordt het wel gegeten. Bij verdroging verliest jacobskruiskruid daarenboven niets aan giftigheid en worden de giftige bestanddelen dus nog steeds door de dieren opgenomen.

Met jacobskruiskruid in hooiweiden is dus voorzichtigheid geboden. In hooi of voordroog blijft de plant giftig en wordt deze niet herkend door de paarden. Het is bijgevolg erg belangrijk om de plant uit hooi of kuilvoer te weren. Bij het eten van deze ruwvoeders hebben de paarden veel minder de kans om hun voedsel te selecteren zodat het risico op intoxicaties dan nog aanzienlijk hoger ligt dan bij gewone weidegang. let op als u kruidenmengsels met wilde bloemen gebruikt. Deze bevatten soms jacobskruiskruid, wat eigenlijk totaal onverantwoord is.

In Beeld
02/01/2020 09:04
Deel deze info: