Paarden bij winterweer 08/02/2021 11:25 4 min

Nogal wat mensen maken zich zorgen over paarden die bij winterweer buiten lopen.

De weide is dé plaats bij uitstek waar paarden zich “thuis” voelen. Veelal verblijven ze er in groep, hetgeen tegemoetkomt aan hun natuurlijke behoeften als kuddedier. De weide is als het ware het natuurlijk biotoop van het gedomesticeerde paard. Het hoeft niet te verwonderen dat paarden over het algemeen de voorkeur geven aan de relatieve vrijheid op de weide boven, het naar menselijke maatstaven, op het eerste zicht hogere comfort in een stal of schuilhok.

Ons gematigd klimaat laat toe dat paarden het overgrote deel van het jaar buiten verblijven. Als ze met een dikke vacht op stal gehouden worden, zal dit vaak meer gezondheids- en welzijnsproblemen meebrengen dan wanneer ze op de weide blijven.

Paarden waar sportprestaties van verwacht worden, zullen uiteraard in andere omstandigheden gehouden worden dan fokmerries of recreatiepaarden. Sportpaarden zullen over het algemeen (gedeeltelijk) op stal gehouden worden. Zij krijgen een optimale voeding en training. Een paddock kan hen ontspanning geven.

Sinds 10 januari 2013 is het voor paarden die op de weide gehouden worden verplicht om ofwel de mogelijkheid te hebben ze op te stallen, ofwel, wanneer men niet de mogelijkheid heeft ze op te stellen, dan moet er op de weide beschutting voorzien zijn, ofwel in de vorm van een schuilhok, ofwel in de vorm van natuurlijke beschutting.

Het is essentieel dat er ook op de weide voor de paarden gepast voeder, voldoende water en verzorging voorhanden is. Bij hoge temperaturen kunnen paarden tot 60 liter per dag drinken, maar vergeet zeker ook niet dat ze ook in de winter nood hebben aan voldoende drinkwater.

Op gebied van temperatuur ligt de “comfortzone” van mens en paard ver uit elkaar. Paarden beschikken over efficiënte compensatiemechanismen zowel bij hoge als bij lage temperaturen. Ze zullen dus met andere woorden minder snel nood hebben aan een stal of schuilhok dan wij denken.

Hierover vindt u wetenschappelijk gefundeerde info in de presentatie van Professor Piet Deprez (UGent) over “Voeding en temperatuurregeling bij het paard”: https://www.vlaamspaardenloket.be/userfiles/file/pages/Deprez-presentatie-voeding.pdf

Wanneer er ijzel of sneeuw op de rug van paarden ligt geeft dit juist aan hoe goed hun vacht hen isoleert van koude.

Het is belangrijk dat paarden beschikken over water, voeding en beschutting:

1. Water

De paarden moeten hun dorst meerdere keren per dag kunnen lessen.

 • De vereiste hoeveelheid water zal afhangen van paard tot paard en de weersomstandigheden en er is minstens 5 liter nodig per 100 kg levend gewicht per dag (25 à 50 liter/dag/volwassen paard). Deze hoeveelheid zal groter zijn wanneer de temperaturen hoger liggen en/of na inspanningen, alsook in bepaalde situaties, wanneer bijvoorbeeld een merrie zoogt. De interactie met de voedersamenstelling is ook belangrijk.
 • De paarden moeten toegang hebben tot drinkbaar water.

2. Voeding

Het is belangrijk, des te meer bij winterweer, dat paarden beschikken over structuurrijk ruwvoeder: hooi of voordroog. Bij koude hebben paarden een verhoogde eetlust. Een verhoogde voederopname laat hen toe zich op te warmen.

3. Beschutting

De paarden die buiten worden gehouden, moeten kunnen opgestald worden of over beschutting beschikken.

 • De beschutting kan een natuurlijke beschutting (bomen, hagen,…) of een schuilhok zijn, die de paarden voldoende bescherming biedt tegen de wind, de regen en de hitte (schaduwzone).
 • Als de beschutting natuurlijk is, moet deze voldoende bescherming bieden. Als dat niet het geval is, moet men de mogelijkheid hebben om de paarden in een andere weide te plaatsen, of ze op te stallen. Indien dat niet mogelijk is, moeten de dieren over een schuilhok beschikken.
 • In de beschuttingszone moeten alle dieren zich tegelijkertijd kunnen terugtrekken en de beschutting moet bij voorkeur breder dan diep zijn.
 • In de zomer mogen de zijwanden van het schuilhok weggelaten worden.
 • Tijdens de zomer moet de beschutting een goed geventileerde schaduwzone verschaffen.
 • De bodem moet voldoende droog en comfortabel zijn.
 • De minimale oppervlakte per dier is in functie van de schofthoogte als volgt, maar voor het dierenwelzijn is een grotere oppervlakte sterk aanbevolen: Schofthoogte <120cm: 4 m² | Schofthoogte 120-134cm: 4,5 m² | Schofthoogte 134-148cm: 5,5 m² | Schofthoogte148-162cm: 6 m² | Schofthoogte162-175cm: 7,5 m² | Schofthoogte >175cm: 8 m²
 • Het dak van het schuilhok moet minimaal 0,8m hoger zijn dan de schofthoogte van het paard en uit materialen bestaan, die beschutting bieden tegen warmte en koude.
 • Indien meerdere paarden op de weide staan moet de toegang voldoende breed zijn.

Meer info:

Online dossier dat de thematiek beschutting op de weide belicht vanuit de reglementering rond dierenwelzijn en ruimtelijke ordening: https://paarden.vlaanderen/nl/themas/Paardenwelzijn-gezondheid-en-verzorging/Beschutting-op-de-weide

Online dossier met tips en richtlijnen rond paardenwelzijn op de weide:

https://paarden.vlaanderen/nl/themas/Paardenwelzijn-gezondheid-en-verzorging/Blij-op-de-wei

FAQ: Moeten paarden op de weide verplicht over een schuilhok beschikken?

https://paarden.vlaanderen/nl/faq/paardenwelzijn-gezondheid-en-verzorging/17

Raad voor dierenwelzijn: Richtlijnen en folder In 2011 stelde de Raad voor Dierenwelzijn, na constructief overleg waarbij ook het Vlaams Paardenloket werd betrokken, richtlijnen op voor het houden van paardachtigen in de weide. Hierbij werd er rekening mee gehouden dat de behoeften van paardachtigen sterk afhankelijk zijn van het ras, de leeftijd en andere individuele variaties. Deze richtlijnen zijn een leidraad voor de inspecteurs van de Inspectie Dierenwelzijn bij controles over het naleven van de wetgeving inzake dierenwelzijn en vormen natuurlijk ook een goed kader voor iedereen die paarden op de weide houd:

https://www.vlaamspaardenloket.be/userfiles/file/pages/Nl-Advies-Chevaux-en-prairie1.pdf

In Beeld
08/02/2021 11:27
Deel deze info: