PAARDEN BIJ ZOMERWEER 04/07/2023 13:36 5 min

PAARDEN BIJ ZOMERWEER

Paarden hebben een zeer specifieke temperatuurregeling waardoor ze vrij goed bestand zijn, zowel tegen hoge als lage temperaturen. Ze kunnen bv. veel beter zweten dan honden. Maar ook bij paarden kan hittestress voorkomen.
Om het voor een paard zo aangenaam mogelijk te maken, kunnen de volgende 3 tips helpen:

1. Zorg dat uw paarden voldoende water krijgen.
Het is belangrijk dat paarden altijd toegang hebben tot voldoende schoon drinkwater.
Volwassen paarden hebben ongeveer 25 tot 50 liter water per dag nodig. Maar bij hoge temperaturen, kan een paard zelfs tot 60 liter per dag drinken.

2. Zorg dat uw paarden schaduw hebben.
Paarden zullen bij warme temperaturen meer nood hebben aan beschutting dan op koude dagen. Hun comfortzone ligt tussen 5 en 25°C. Ze zijn dus perfect afgestemd op ons klimaat. Toch is het voor paarden prettig om een schaduwplek te hebben, waar ze enige verkoeling kunnen zoeken.
Staan uw paarden permanent op de weide? Dan moet u sinds 2013 verplicht de mogelijkheid hebben om deze paarden op te stallen. Heeft u die mogelijkheid niet, dan moet er op de weide beschutting voorzien zijn, ofwel in de vorm van een schuilhok, ofwel in de vorm van natuurlijke beschutting (bomen, haag…).

3. Let op de voeding van uw paarden.                                                                                                                                                                                                                                                            

Hou het gras en de paarden op uw weide goed in het oog. Staat er niet meer genoeg gras om alle paarden voldoende te voeden, dan moet u bijvoederen. Dat zeggen ook de richtlijnen van de Raad voor Dierenwelzijn: "De paarden moeten kwalitatief en voldoende voedsel krijgen dat overeenstemt met hun behoeften". Een gevaar bij droogte is het fructaangehalte in het gras. Fructaan is een soort suiker die door het gras wordt aangemaakt onder invloed van zonlicht. Wanneer het gras goed kan groeien wordt het fructaan verder verwerkt tot bouwstof. Maar wanneer dit niet het geval is – wegens te weinig water of te weinig voedingsstoffen – loopt het fructaangehalte op. Gras met een hoog fructaangehalte kan hoefbevangenheid veroorzaken.

Hoe voorkom je problemen?

In de wei

Ook in de wei of in een paddock kan een paard het op warme zonnige zomerdagen zonder wind te warm krijgen. Daarom moet een paard in de wei altijd ergens de schaduw op kunnen zoeken, ofwel onder een boom ofwel onder een afdak. Wie een afdak heeft, weet dat paarden daar zelden schuilen voor de regen maar wel vaak voor de zon.

Op stal

Ook op stal kunnen paarden het erg warm krijgen. Goede ventilatie is van groot belang. Het is van belang de stal ’s nachts goed af te laten te koelen en overdag de zon zo veel mogelijk te weren. En ventilator kan helpen maar vaak is het buiten mits wat schaduw beter dan binnen.

Tijdens transport

Bij transport op warme dagen is het van belang te zorgen dat het in de trailer niet te warm wordt. Zolang de trailer in beweging is, is dit doorgaans geen probleem, mits de achterzijde niet is afgesloten en op erg warme dagen ook aan de voorzijde een ventilatieopening is. Het gevaar voor veel te hoge temperaturen ontstaat meestal pas als de trailer stilstaat. Men kan de hitte vermijden door zeer vroeg te vertrekken en laat terug te komen. Probeer de tijd van reizen ook zodanig te kiezen dat de kans op file gering is en ga bij een file zo snel mogelijk van de weg af. Laat het paard op warme dagen nooit in een stilstaande trailer of vrachtwagen in de zon staan.

Tijdens arbeid/op wedstrijd

De situatie kan per locatie verschillen. Het zijn de wedstrijdorganisaties die bepalen of een wedstrijd al dan niet doorgaat. Welzijn voor de paarden staat daarbij voorop: voldoende fris water ter beschikking stellen, de trailers/vrachtwagens op voldoende afstand van elkaar parkeren zodanig dat paarden/pony’s er kunnen afgehaald worden en in de schaduw van de trailer geplaatst. Deelnemers kunnen altijd zelf kiezen om al dan niet deel te nemen.

Zie infographic van Paardensport Vlaanderen over ‘Een hittegolf! Wat nu?’: https://paardensport.vlaanderen/nl/paardenweetjes/verzorging--dierenwelzijn/een-hittegolf-wat-nu.

Nuttige info

Dierenwelzijn Vlaanderen vraagt aandacht voor de landbouwdieren bij extreme temperaturen: 

https://omgeving.vlaanderen.be/nl/dierenwelzijn-vlaanderen-vraagt-aandacht-voor-de-landbouwdieren-bij-extreme-temperaturen

Zie ook ons dossier “Paarden op de weide”: https://www.paarden.vlaanderen/nl/themas/bouwen-mest-en-milieu/nieuws/paarden-op-de-weide

Professor Piet Deprez gaf een zeer interessante presentatie over de zeer specifieke temperatuurregeling bij het paard: https://www.paarden.vlaanderen/userfiles/file/pages/Deprez-presentatie-voeding.pdf

In Beeld
PaardenPunt Vlaanderen
12/07/2023 11:45
Deel deze info: