PaardenPunt Vlaanderen betreurt het verbod op koetsen in de stad Gent en opent de dialoog. 06/05/2019 12:19 1 min

Algemeen vervreemdt onze bevolking steeds meer van landbouw en landbouwhuisdieren. Melk komt uit kartonnen dozen en vlees koop je in de supermarkt. PaardenPunt Vlaanderen wenst alsnog de kansen te benutten opdat (stads-)mensen rechtstreeks met dieren in contact komen. Onze paardenhouderij heeft namelijk veel te bieden: maatschappelijk, pedagogisch, sportief, economisch, ecologisch, toeristisch, …

Vorige week werd een verbod op het gebruik van paarden met koetsen ingevoerd in de stad Gent en dit vanaf 2020. Volgens het stadsbestuur, dat wil inzetten op een kwalitatief toerisme, zijn de paardenkoetsen die toeristen rondrijden geen meerwaarde en passen niet in de visie van het unieke Gent. Ondanks de talrijke voorwaarden i.v.m. werk- en rusttijden, routes etc. komt het dierenwelzijn van deze paarden volgens het stadsbestuur eveneens in gedrang.

Bij Paardenpunt Vlaanderen staat het dierenwelzijn hoog in het vaandel. Als centraal aanspreekpunt in Vlaanderen vraagt Paardenpunt Vlaanderen een constructieve dialoog om tot een oplossing te komen met respect voor alle betrokkenen inclusief de paarden.

In Beeld
06/05/2019 12:21
Deel deze info: