PaardenPunt Vlaanderen hernieuwt ‘Hou jezelf in toom’ campagne. 21/03/2022 13:40 1 min

In 2011 lanceerde het voormalige Paardenloket de campagne "Hou jezelf in toom" die met behulp van een gedragswijzer menners en ruiters aanmoedigde om op een veilige en respectvolle manier met paarden om te gaan op de openbare weg en in de piste.


Deze gedragswijzer omvatte volgende onderwerpen voor de rijpiste:

  • Communiceren met andere rijpistegebruikers
  • Voorrangsregels
  • Niet hinderen van andere rijpistegebruikers

En volgende regels voor buitenritten:

  • Voorzichtig naderen
  • Andere weggebruikers niet hinderen
  • Aandacht hebben voor de groepsleider


In 2019 kreeg de campagne voor de eerste maal een opfrissing waarbij de huisstijl van PaardenPunt Vlaanderen gebruikt werd. Daarnaast werd er naar iedere gekende manege en pensionstal in Vlaanderen een poster van de gedragswijzer verzonden.


Verkeersveiligheid is en blijft nog steeds een heikel punt, ook in de paardenwereld. Het blijft echter belangrijk dat we nog steeds ook onze eigen ruiters sensibiliseren over de (verkeers)regels op de baan en geijkte regels in de rijpiste.


In samenwerking met productiehuis Arendsoog, influencer Len Van Eekchout en acteur Dirk Belloy (bekend van o.a. De Buurtpolitie) heeft PaardenPunt Vlaanderen 8 korte en ludieke video’s opgenomen om ruiters te sensibiliseren. De video’s zullen verspreid worden via sociale media om zoveel mogelijk ruiters te bereiken.


Naast de ‘Hou jezelf in toom’ campagne heeft Paardenpunt Vlaanderen ook een verkeersveiligheidscampagne ‘Paard op de baan? Kalm aan!’ Deze campagne werd hernieuwd in 2019.

Bekijk onze eerste video hier!

In Beeld
22/03/2022 09:42
Deel deze info: