Rhinopneumonie: aanbevelingen 20/04/2021 10:47 1 min

Rhinopneumonie: aanbevelingen

Rhinopneumonie is sterk verspreid onder onze paarden en voorzichtige schattingen geven aan dat 60% of meer van onze paarden drager zijn van het virus. Dit wil zeggen dat het vrijwel onmogelijk is om een bedrijf te vinden zonder dragers van rhinopneumonie. Dit wil ook zeggen dat dat we er op een verstandige manier mee moeten omgaan.

We verwijzen naar ons betreffend dossier:

https://paarden.vlaanderen/nl/themas/Paardenwelzijn-gezondheid-en-verzorging/Rhinopneumonie-144

met daarin aanbevelingen om Rhino zoveel mogelijk tegen te gaan:

https://paarden.vlaanderen/userfiles/file/pages/Affiche-Rhinovirus.pdf

Wij adviseren voormelde aanbevelingen zoveel mogelijk na te leven: in het bijzonder het vaccineren van de paarden.

Jaarlijks zijn er uitbraken van rhinopneumonie. Het is echter mogelijk om het aantal en de uitgebreidheid van die uitbraken te verminderen door vaccinatie. Door de paarden regelmatig te vaccineren, behouden ze een vrij goede weerstand tegen het virus. Daardoor zullen ze enerzijds minder andere paarden besmetten en zijn ze zelf beter beschermd tegen infectie uitgaande van andere paarden. De sleutelwoorden hierbij zijn “regelmatig vaccineren”. Als we enkel gaan vaccineren als er een uitbraak is, zijn we te laat.


Als iedereen zijn paarden regelmatig vaccineert, zullen er beduidend minder problemen met rhinopneumonie zijn. Een consequent vaccinatiebeleid kunnen we als een vorm van burgerplicht onder paardenliefhebbers aanzien.

In Beeld
20/04/2021 10:51