Steun de paarden(sport)sector met een uniform en verlaagd BTW-tarief! 05/11/2020 07:54 3 min

Corona slaat hard toe in Europa. België is momenteel één van de hardst getroffen landen. Verstrengde maatregelen konden dan ook niet uitblijven en een verstrengde lockdown werd afgekondigd.

De Corona-crisis heeft een drastische impact op onze gezondheidszorg en dat is en blijft uiteraard maatschappelijk onze eerste bekommernis. Tegelijkertijd merken we echter een economisch drama. De paardensector heeft een groot maatschappelijk en economisch belang in ons land, maar staat nu enorm onder druk. Sommige activiteiten blijven doorgaan om het welzijn van onze paarden te garanderen want zij hebben nood aan beweging en onderhoud. Dat betekent echter voor veel professionelen in deze sector een enorme financiële aderlating. Kosten blijven doorlopen en inkomsten dalen drastisch of gaan naar nul.

Om hieraan tegemoet te komen doen we een oproep om het BTW-tarief voor paardensportgerelateerde activiteiten te verlagen van 21% naar 6% en dit minstens voor de komende 12 maanden. Momenteel is dit verlaagd BTW-tarief enkel van toepassing op paarden van de rassen die gewoonlijk als trekpaard, zwaar of halfzwaar, worden gebruikt, evenals op paarden verkocht, intracommunautair verworven of ingevoerd om te worden geslacht en dit zonder onderscheid van ras. Het normale tarief van 21 % is van toepassing op paarden van rassen die gewoonlijk worden gebruikt als rijpaard: volbloeden en halfbloeden waaronder de lichte trekpaarden, pony’s, zelfs wanneer die paarden in feite nooit worden bereden omdat zij bestemd zijn om als fokmerrie of fokhengst of als draver te worden gebruikt. Maar rijpaarden waarvan kan worden aangetoond dat ze worden verkocht, intracommunautair verworven of ingevoerd om te worden geslacht, zijn onderworpen aan het verlaagde tarief van 6%

Gezien de huidige crisisomstandigheden vraagt de verenigde sector om het vermeld tarief van 6% uit te breiden naar alle paarden, van eender welk ras en voor eender welk gebruiksdoeleind. Dit niet alleen voor de fokkerij en handel maar voor alle aanverwante dienstverlening die tot doel heeft paarden te fokken, te onderhouden, te verzorgen, te verkopen en te stallen, met inbegrip van diergeneeskundige begeleiding en andere randactiviteiten maar evenzeer voor de opleiding en begeleiding van ruiters, jockeys, menners en uiteraard de paarden. Met andere woorden voor de paardensector in de breedste zin van het woord.

Dit moet voor een financiële stimulans zorgen om onze sector met zijn honderden clubs, pensionstallen en aanverwante professionelen levensvatbaar te houden en het welzijn van al onze paarden te garanderen.

De sector in cijfers

  • De Belgische paardensector vertegenwoordigt een economische impact van ongeveer 1 miljard euro.
  • België heeft ongeveer 350.000 paarden op het grondgebied.
  • België heeft de hoogste paardendensiteit van de wereld, 11 paarden per km²
  • België heeft het tweede hoogste aantal paarden per inwoner in Europa
  • België telt meer dan 100.000 paardensportbeoefenaars
  • België telt meer dan 1.000 clubs, maneges en pensionstallen
  • België telt ongeveer 7.500 paarden en ruim 300 trainers, jockeys en drivers in de koerssector
  • Eén op vier paarden die deelnemen aan Olympische Spelen en Wereldkampioenschappen zijn Belgisch gefokt
  • Vier Belgische hengsten zijn terug te vinden in de top 10 van de beste verervers ter wereld
  • Maar paarden zijn ook sociaal en therapeutisch : hippotherapie, zorgboerderijen, …

Paardensport Vlaanderen - Landelijke Rijverenigingen - Ligue Equestre Wallonie Bruxelles

Koninklijke Belgische Ruitersport Federatie

NAVEMA – Beroepsvereniging van Hippische Ondernemers

Belgisch Warmbloedpaard – Zangersheide - SBS

Met de steun van

Paardenpunt Vlaanderen

Confédération Wallonie-Bruxelles du Cheval

Belgische Confederatie van het Paard

European Horse Network

Hippodrome de Wallonie Mons

Fédération Belge des Courses Hippique (trot – galop)

EquisFair

In Beeld
05/11/2020 15:03
Deel deze info: