Stichting voor Paarden in Nood steunt 18 paardenhouderijen in nood! 29/06/2020 09:21 1 min

Naar aanleiding van de verplichte sluiting tijdens de coronacrisis en de bijhorende financiële problemen, lanceerde de Stichting voor Paarden in Nood een oproep waarbij zij de paardenhouderijen die niet langer in staat waren om hun paarden en pony’s te voederen, wilden steunen. Paardenhouderijen mochten een dossier indienen en na een grondig intern overleg werd bekendgemaakt of de paardenhouderij al dan niet de gevraagde steun mocht ontvangen.

De Stichting ondersteunde intussen reeds 18 paardenhouderijen die niet langer in staat waren om in de basisverzorging van hun paarden en pony’s te voorzien.

Wenst u zelf een steentje bij te dragen aan onze projecten? Dat kan door schenkingen of indien u dat wenst, kan u de Stichting ook opnemen in uw testament.

Indien u vragen zou hebben over de Stichting kan u ons uiteraard steeds contacteren.

Zie: https://paarden.vlaanderen/stichting-voor-paarden-in-nood/home

REKENINGNUMMER "STICHTING VOOR PAARDEN IN NOOD":
BIC: BBRUBEBB | IBAN: BE24 3630 8772 6638

In Beeld
29/06/2020 09:22
Deel deze info: